Svenskt kompetenscenter inom innovationsupphandling

Press Innovationsupphandling kan bidra till att skapa nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Upphandlingsmyndigheten, som är ett etablerat kompetenscenter i EU inom innovationsupphandling, deltar i EU-projektet Procure2Innova...

Tyck till om hållbarhetskriterier för medicintekniska förbrukningsartiklar

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen medicintekniska förbrukningsartiklar. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna inom undergrupperna infusionsaggregat,...

Nu blir det lättare att ta del av våra arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu arbetsrättsliga villkor i vår kriteriedatabas. Databasen innehåller förslag på hållbarhetskriterier som kan ställas inom olika områden.

Upphandling ett potentiellt kraftfullt arbetsmarknadsverktyg

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan vara ett framgångsrikt arbetsmarknadsverktyg med mer positiva ekonomiska effekter jämfört med andra arbetsmarknadsinitiativ – åtminstone i Finland. Det visar en studie av...

Enklare att öka sysselsättning genom offentlig upphandling

Press Nu blir det enklare att dra nytta av offentliga inköp för att möta utmaningar på arbetsmarknaden. Upphandlingsmyndigheten släpper en första version av en modell för hur offentlig upphandling kan ge ökade möjligheter till...