Ökat intresse för beställargrupper

En beställargrupp kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställargrupper är ingen ny företeelse utan har funnits i olika former i många år, men vi ser nu att intresset för denna typ av...

Almegas upphandlingsdag - en reflektion

Den 30 mars deltog Upphandlingsmyndigheten vid Almegas upphandlingsdag. På konferensen – både på scenen och i de viktiga pauserna - diskuterades nyckeln till att göra goda affärer ur flera intressanta perspektiv. Stort tack...

Skånska kommuner i projekt om innovationsupphandling

I Skurup och Ystad har ett projekt precis satt igång. Det heter ”Innovationsupphandling – arbetsmodell för små och medelstora kommuner”. Syftet är att skapa en modell för att arbeta med innovationsupphandling utifrån de...

En serie kriterieworkshoppar inom livsmedel arrangeras

Nu under våren arrangeras en serie kriterieworkshoppar för upphandling av livsmedel. Den syftar till att höja kompetensen hos kunniga köpare om komplexiteten i hållbar upphandling och den strategiska inköpsprocessen. Kerstin...

Upphandlingsmyndigheten yttrar sig om landsbygdskommitténs slutbetänkande

Upphandlingsmyndigheten har yttrat sig om två förslag i landsbygdskommitténs slutbetänkande, "För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" (SOU 2017:1). Det ena förslaget handla...