Nationell modell för sysselsättningskrav i upphandling

På DN Debatt presenterar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek tillsammans med Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, tankarna bakom en ny nationell modell för att ställa sysselsättningskrav i...

Inköp i en föränderlig värld

Temat för Trendens 2018, Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet, är inköp i en föränderlig värld. Trendens, som i år är mer digitalt tillgänglig, ger kunskap och inspiration om hur...

Uppdaterat stöd till dig som upphandlar för en giftfri förskola

Upphandlingsmyndigheten erbjuder fortsatt stöd för dig som vill bidra till en giftfri omgivning för barn och medveten upphandling till förskolor. Vårt fokusområde Giftfri förskola har nu uppdaterade webbsidor riktade till...

Uppdatering av hållbarhetskriterier pågår

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar offentlig sektor till att de nationella miljömålen kan nås. I vårt webbaserade kriteriebibliotek finns idag över 600 hållbarhetskriterier inom de vanligaste upphandlings...

Hårdare antibiotikakrav med nya hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndigheten har reviderat hållbarhetskriterierna för produktgruppen kyckling och kalkon. Det innebär både uppdaterade och helt nya kriterier som gör det möjligt för offentlig sektor att ställa tuffare krav på...