Proposition om villkor vad gäller lön, semester och arbetstid

Den 21 mars lades en proposition om arbetsrättsliga villkor. I den föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester o...

Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Den nya upphandlingslagstiftningen innehåller en rad regler om vilka ändringar av upphandlade avtal som upphandlande myndigheter och enheter får göra utan att avtalet behöver konkurrensutsättas på nytt. Upphandlingsmyndighete...

Ställ inte krav på belastningsregisterutdrag i upphandlingar

Press Många på upphandlande myndigheter är osäkra på om de nya upphandlingsreglerna innebär att de måste begära in utdrag ur belastningsregistret när det gäller företrädare för den leverantör som ska tilldelas ett offentligt...

Introduktionsmaterial till dialog och innovation

Nu publicerar vi två korta introduktionsfilmer om dialog respektive innovation i upphandling.

Vägledande rapport om innovationspartnerskap

Med det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap ges upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att tillsammans med marknadens leverantörer ta fram innovativa lösningar som tillgodoser den upphandlande...