Inspiration till funktionsupphandling - exempel från Halmstad, Västerås och Västervik

Upphandlingsmyndigheten publicerar här tre av de första exempelbladen i vår serie kring funktionsupphandlingar. Det är Halmstad Fastighets AB, Västerås stad och Västerviks kommun som ger exempel på funktionsupphandlingar inom...

Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Press Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Konkurrensverket tagit fram en ny rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten visar bland annat att upphandlingar som avser ramavtal ökar och att tre fjärdedelar av...

Nytt tillämpningsstöd för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt tillämpningsstöd för hållbarhetskriterier. Tillämpningsstödet ska ge vägledning åt interna beställare och upphandlare i arbetet med hållbarhetskriterier vid upphandling av...

Den nationella upphandlingsstrategin – planering pågår!

Regeringen beslutade i år om den nationella upphandlingsstrategin för att utveckla de offentliga affärerna. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att verka för att genomföra och följa upp strategin. Nu planerar myndighet...

Första steget mot bra arbetsvillkor för taxiförare med hjälp av nya upphandlingskriterier

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare. Kriterierna är resultatet av ett pilotprojekt för att ta fram villkor i nivå med det centrala kollektivavta...