Temperaturmätning på Sveriges samlade arbete med offentliga upphandlingar

I dagarna kommer Sveriges offentliga organisationer och privata företag bli ombedda att svara på frågor om offentlig upphandling och inköp. Först skickas en webbundersökning till de upphandlande organisationerna och inom ett...

Nobelpriset i ekonomi och den offentliga upphandlingen

Oliver Hart och Bengt Holmström, båda verksamma i USA, delar årets nobelpris i ekonomi. De får nobelpriset på grund av sina teoretiska arbeten om kontrakt. Teorierna handlar om allt från försäkringar till lånekontrakt med...

Seminarieserie om socialt ansvar i leverantörskedjan

Upphandlingsmyndigheten, Sveriges landsting och regioner och SKL Kommentus anordnar höstturné om socialt ansvar i leverantörskedjan.

Upphandlingsmyndigheten lanserar frågeportal

Nu har Upphandlingsmyndigheten kompletterat sitt upphandlingsstöd med en frågeportal dit man kan vända sig med sina frågor.

AMA-rubriker underlättar upphandling av hållbara storkök

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av storkök. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletteras med rubriker och koder enligt AMA-systemet.