Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag

Upphandlingsmyndigheten arrangerar en serie seminarier för en giftfri vardag tillsammans med Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Seminarierna fokuserar bland annat på kemikaliesmart upphandling. Turnén som startar i...

Utvärdering av sysselsättningskrav en viktig fråga

I en ny forskningsrapport från Konkurrensverket framgår bland annat att det idag finns få utvärderingar av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling, vilket är en viktig fråga för Upphandlingsmyndigheten.

Inbjudan till kriterieworkshop för upphandling av livsmedel

Vi välkomnar både köpare och säljare inom offentlig sektor till våra workshoptillfällen om livsmedelsupphandling under våren.

Välfärdstjänster bör annonseras

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Ordning och reda i välfärden" . Välfärdsutredningen har bland annat sett över reglerna som används när privata aktörer ska anlitas för välfärdstjänster. Utredningen...

Transnationellt EU-projekt ska ge fler individer – med fokus på nyanlända – anställning i offentligt upphandlade kontrakt

Ett antal kommuner arbetar idag med att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling. Metoderna skiljer sig åt och det bedöms finnas stora möjligheter att utveckla dessa modeller. Nu har ESF-rådet, Europeiska socialfonden,...