Trafikverket: ”Följ upp sysselsättningskraven och berätta om resultaten”

Trafikverket hjälper årligen hundratals personer tillbaka till arbetsmarknaden genom att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling. Leverantörer som inte lyckas leva upp till kraven kan få böt...

Unik samverkansmodell gör Knivsta attraktiv som byggherre

I Knivsta kommun har kommunens fastighetsbolag med framgång upphandlat energieffektiva hus till lägre byggkostnader och med bättre relation till sina leverantörer. Nyckeln har varit en egen modell för samverkan i byggentrepre...

Nytt webbstöd om statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Upphandlingsmyndigheten bygger ut informationen om statsstödsreglerna med webbstöd om statsstödsregler som kan användas när kommuner och regioner finansierar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Tjänster av allmänt...

Stärkt stöd om upphandling till samhällsviktig verksamhet

Efter den senaste tidens uteblivna leveranser av sjukvårdsmateriel arbetar regeringen för att förhindra störningar i samhällsviktig verksamhet på grund av brister i inköpsarbetet. Därför har Upphandlingsmyndigheten fått i...

Upphandlingsmyndigheten är Sveriges modernaste myndighet

Press Kvalitetsmässan har utsett Upphandlingsmyndigheten till Sveriges modernaste myndighet 2019. I motiveringen skriver juryn att myndigheten är modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta. Priset delades ut av civilminist...