Digitala tjänster som fungerar för alla - livsviktigt i pandemin

Digitaliseringen av samhället går just nu mycket fort. Därför är det viktigt att de 20 procent av befolkningen som har en funktionsnedsättning inte glöms bort. Det kan vara livsavgörande i en kris som covid-19 pandemin. Lagen...

Ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft 1 juli

Snart träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vi blir statistikmyndighet. Det innebär bland annat att vi får uppdrag att besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter för statistikändamål som...

Hållbar upphandling av städtjänster

Att ställa arbetsrättsliga och miljömässiga krav i upphandlingar bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Uppdaterade hållbarhetskriterier för städtjänster gör det nu enklare att upphandla städtjänster med krav på miljömärk...

Möjligheter till statsstöd i form av statlig finansiering av hyresrabatter

I spåren av covid-19-pandemin har många hotell, restauranger och andra verksamheter i service- och detaljhandelssektorn fått ekonomiska svårigheter. Detta medför ofta problem med att betala hyran. Genom att kommissionen nu ha...

Nytt stöd för ändringar av avtal på grund av covid-19-pandemin

På grund av coronapandemin finns det ett behov av att göra ändringar i upphandlade avtal för att anpassa villkoren till den rådande situationen. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning om hur avtal kan...