Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Att vid upphandling av livsmedel ställa krav på miljömässigt och socialt ansvarfull produktion kan bidra till ökad global hållbarhet. Upphandlingsmyndighetens uppdaterade kriterier för kaffe, te och kakao omfattar sociala och...

Tyck till om hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Kemisk-tekniska produkter påverkar både människa och miljö. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling kan den negativa miljöpåverkan minska. I Upphandlingsmyndighetens förslag till nya kriterier finns bland annat krav ...

Nytt utökat juridiskt upphandlingsstöd

Vi erbjuder nytt utökat stöd kopplat till området upphandlingsrätt. Stödet är fokuserat på bland annat inköpscentraler, samordnad upphandling, upphandlingsskadeavgift och särskilda kontraktsvillkor.

Så ökas sysselsättningen i Frankrike

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En helt ny roll har växt fram: lokala facilitatorer som både påverkar och ger stöd för att öka chanserna till jobb för dem som har svårt...

Nu lanserar vi ett utökat stöd för funktionskrav

Att ställa funktionskrav i sina upphandlingar är ett förhållningssätt. Genom att beskriva vad man vill uppnå istället för hur, öppnar man upp för kreativitet, utveckling och innovation. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu...