Så använder du Europeiska kommissionens webbtjänst för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Enligt nya LOU ska upphandlande myndigheter acceptera det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) som ett preliminärt bevis på att leverantörer inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen.

Inspiration till dialog - exempel från Härnösand, Falun-Borlänge och Riksbanken

Vi publicerar idag tre exempelblad i vår serie kring dialog i upphandling. Det är Härnösands kommun, UpphandlingsCenter Falun-Borlängeregionen samt Riksbanken som ger exempel på hur de arbetat med dialog i sina upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten får ansvar för e-Certis

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis...

Vägledningen Avtalsuppföljning av vård och omsorg har uppdaterats

Nu har vi uppdaterat vår vägledning, Avtalsuppföljning av vård och omsorg. Den innehåller förslag på strategier och metoder för stöd vid uppföljning av avtal som konkurrensutsatts i enlighet med LOU och LOV.

Flera kommuner använder upphandlingskriterier för att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare

Det finns ett stort intresse, inte minst hos många kommuner, att kunna ta arbetsrättsliga hänsyn i sin upphandling. Några har valt att ladda ner de kriterier för särskilda arbetsrättsliga villkor för taxiförare, som...