Inbjudan till expertgruppsarbete för revidering av kriterierna för tvätt-och textilservice

Välkommen att delta i expertgruppsarbetet för tvätt- och textilservice.

Upphandlingsmyndigheten fyller ett år

Idag för precis ett år sedan slog Upphandlingsmyndigheten upp sina portar. Mycket har hänt på den korta tiden, konstaterar Inger Ek, generaldirektör.

Möte om krav i upphandling av skola och förskola

Upphandlingsmyndigheten har arbetat fram ett förslag på kravskrivningar för offentlig upphandling av skolor och förskolor. Det handlar om krav som bidrar till miljöanpassning och energieffektivisering vid nybyggnad och...

Uppdaterade kriterier för leksaker, hobbymaterial och textiler

Upphandlingsmyndighetens kriterier för leksaker, hobbymaterial och textilier har uppdaterats. Kriterierna, som är en del av kravpaketet giftfri förskola, har använts i drygt ett år. Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med...

En vecka kvar att lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för medicinska handskar

Just nu uppdaterar vi våra hållbarhetskriterier för upphandling av medicinska handskar. I samband med detta hämtar vi in synpunkter på de föreslagna kriterierna. Lämna in dina synpunkter senast den 31 augusti.