60 % ekologiskt 2030

Regeringens handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin lanserades den 6:e februari. En nyhet är ett inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion som anger att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen...

Inspiration till dialog - exempel från SIC, Inköp Gävleborg, Sollentuna och Västernorrlands län

Vi publicerar idag fyra exempelblad i vår serie kring dialog i upphandling. Det är Statens inköpscentral, Inköp Gävleborg, Sollentuna kommun och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län som ger exempel på hur de arbet...

Stort genomslag för Giftfri förskola

Nyligen gjordes en uppföljning av användningen av Upphandlingsmyndighetens kravpaketet för Giftfri förskola. Uppföljningen visar att satsningen har fått stort genomslag. Kravpaketet som består av hållbarhetskriterier och...

Offentlig upphandling har en nyckelroll i den nya livsmedelsstrategin

Propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige presenterades i Rosenbad den 30 januari. Inom det strategiska området Konsument och marknad är offentlig konsumtion utpekat som en särskilt viktig fråga: ”Upphandlande...

Trendens - nytt om utvecklingen på upphandlingsområdet

Trendens är Upphandlingsmyndighetens nya rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Här samlar vi den senaste statistiken, forskningen och analyserna blandat med goda exempel och spaningar.