Stöd för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten lanserar nu utökad vägledning till upphandlande myndigheter och enheter som vill genomföra upphandlingar med socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Stödet består dels av arbetsrättsliga villkor enligt...

Kriterierna för kemisk-tekniska produkter revideras

I september påbörjas revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll. Revideringen görs med hjälp av en expertgrupp som består av...

Hårdare antibiotikakrav med nya hållbarhetskriterier

Press Svensk Fågel har under sommaren riktat kritik mot Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. De anser att kriterierna inte är tillräckligt drivande för att minska antibiotikaanvändningen inom animalieproduktionen. I en...

Tyck till om hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen kyckling och kalkon. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna. Fram till den 24 augusti är det möjligt att lämna synpunkter.

Upphandlingsmyndigheten kommer till Almedalen

Press Tisdagen den 3 juli arrangerar Upphandlingsmyndigheten fem seminarier i Almedalen om offentliga affärer. Medverkar gör bland andra Ardalan Shekarabi, civilminister, och Inger Ek, generaldirektör.