Positivt att civilsamhällets roll i offentlig upphandling uppmärksammas

Upphandlingsmyndigheten har lämnat ett yttrande till betänkandet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Myndigheten är positiv till utredningens arbete och att frågor kring civilsamhällets roll och funktion i förhållande till...

Nya regeringsuppdrag - bland annat för bättre upphandling av livsmedel

Upphandlingsmyndigheten får tre nya regeringsuppdrag, bland annat att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Upphandlingsmyndigheten söker nya medarbetare

Vill du vara med och bygga Sveriges nya kunskapscentrum som bidrar till goda offentliga affärer?

Den ny upphandlingsstrategin är beslutad

På torsdagens regeringssammanträde beslutades den nationella upphandlingsstrategin. I och med detta lyfter regeringen ett tydligare strategiskt perspektiv på hur staten ska använda de uppskattningsvis 600 miljarder kronor som...

Nya hållbarhetskriterier för medicinska handskar ska bli drivande

Medicinska handskar står för en stor och ökande volym av medicinska förbrukningsartiklar inom sjukvården. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu kriterierna för medicinska handskar och externa synpunkter ska tas in.