Översättningsfel nu rättade i ESPD

Den svenska versionen av Europeiska kommissionens standardiserade formulär för egen försäkran – ESPD – innehöll några felskrivningar. De översättningsfel som uppmärksammats i bl.a. branschmedia är nu avhjälpta och det går nu...

Nytt upphandlingsstöd inom hjälpmedel och välfärdsteknik

Idag lanseras en vägledning, Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Den lyfter relevanta frågor på området.

Tabeller för jämförelse mellan nya och gamla lagen om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt ett dokument med avsikt att underlätta en jämförelse mellan bestämmelserna i äldre LOU (lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) och motsvarande bestämmelser i nya LOU (lagen...

Ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling

Press Det är inte otillåtet att använda sig av så kallade mellanhänder i offentlig upphandling, men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som mellanhanden ska anlita. Det slås fast i en ny rapport som...

Se vårt seminarium om mellanhänder i upphandling live

Den 17 januari publiceras rapporten "Mellanhänder i offentlig upphandling" som tagits fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Rapportens innehåll kommer att presenteras på ett frukostseminarium som även kommer a...