Nya arbetsrättsliga villkor för taxiförare

Med utgångspunkt i det nya kollektivavtalet "Taxiavtalet – förare" har Upphandlingsmyndigheten efter dialog med arbetsmarknadens parter tagit fram arbetsrättsliga villkor för taxiförare.

Beställare av yrkestrafik och taxi får skärpt ansvar

För att skapa ordning och reda på vägarna och se till så att transportföretag följer regelverket, skärps ansvaret på beställaren i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen från den 1 juli. De nya reglerna innebär att beställare a...

Energieffektiva byggnader sparar pengar och miljö

Våra hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av energieffektiva byggnader har uppdaterats. Det gäller kraven på att en byggnad ska minimera värmeförluster när det är som kallast. De uppdaterade kriterierna gäller...

Upphandlingsmyndigheten tar plats i Miljömålsrådet

Rätt använt är offentliga upphandlingar ett strategiskt verktyg som kan göra skillnad för miljön. I Miljömålsrådet sitter de myndigheter som är viktiga för att nå de nationella miljömålen.

Engångshandskar en storsäljare som påverkar personal i vården

Press Engångshandskar är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym inom vård och omsorg. Handskarna som ska skydda händerna kan innebära hälsorisker för vårdpersonalen och de påverkar även miljön. Nu har Upphandlingsmyndig...