Upphandlingsmyndigheten får ansvar för statsstöd

Press Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten uppdraget att ansvara för vägledning när det gäller statsstöd. Kunskapen om regelverkets möjligheter och hur kommuner och landsting får ge ekonomiskt stöd behöver bli bättre. Den 3...

Ökat fokus på innovationsupphandling inom EU

Flera EU-länder har identifierat möjligheter, och nödvändigheter, att växla upp arbetet med innovationsupphandling för att nyttja den tekniska utvecklingen och ta tillvara digitaliseringens transformerande effekt. En viktig d...

Nya hållbarhetskriterier för engångshandskar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya hållbarhetskriterier för upphandling av engångshandskar inom vård och omsorg. Kriterierna omfattar krav kopplade till miljö, klimatpåverkan, hälsa och säker användning av...

Tre inspirationsfilmer om strategiskt inköp

Inköp får en allt mer strategisk betydelse inom offentlig sektor. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter och enheter använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål. Vi har tagit fram tre...

Ny vägledning för schysst konkurrens

”Riskfaktorer – en vägledning för schysst konkurrens” heter en ny vägledning framtagen av Stora branschgruppen. Vägledningen är tänkt att vara en hjälp i upphandlarens eller inköparens arbete med att kontrollera leverantörer...