Nu har de nya upphandlingslagarna trätt ikraft!

Den 1 januari 2017 trädde de nya upphandlingslagarna, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ikraft.

Tabeller med annonseringstider enligt de nya upphandlingslagarna

Enligt de nya upphandlingslagarna gäller ett antal olika tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud när olika upphandlingsförfaranden tillämpas. Tidsfristerna skiljer sig åt mellan de olika förfarandena samt i fler...

Uppdateringen av livsmedelskriterierna är nu avslutad

Stort tack för alla synpunkter som ni skickat in i samband med Kriterieöversyn livsmedel 2016!

Upphandlingsmyndigheten i nya lokaler

Årsskiftet blir en nystart för Upphandlingsmyndigheten, då vi i mellandagarna flyttar in i nya fräscha lokaler på Svetsarvägen 10 i Solna Business Park.

Inspiration till funktionsupphandling - exempel från Simrishamn, Gävleborg, SLL och PTS

Vi publicerar här ytterligare fyra exempelblad i vår serie kring funktionsupphandlingar. Det är Simrishamns kommun, Inköp Gävleborg, Stockholms Läns Landsting och Post- och Telestyrelsen som ger exempel på funktionsupphandlin...