Nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade kalkyler för beräkning av livscykelkostnader (LCC) inom områdena inomhus- och utomhusbelysning. En generell LCC-kalkyl har också tagits fram. LCC-kalkylerna ska bidra till me...

Hållbar upphandling för hållbar utveckling

Igår bjöd Malmö stad tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) in till en temadag kring hållbar upphandling. Annie Stålberg från Upphandlingsmyndigheten var på plats för att tala om hur man genom miljöhänsyn och sociala...

Ny vägledning för bättre avtalsförvaltning

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om avtalsförvaltning. Vägledningen ska underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för aktivt och långsiktigt arbete med att förvalta sin...

Förslag om kollektivavtalsvillkor till Lagrådet

I dag har regeringen lämnat sitt förslag till regler om villkor enligt kollektivavtal till Lagrådet.

Nya krav för hållbarare persontransporter

Press Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för persontransporter har uppdaterats och är nu både förenklade och skärpta. Kraven kan användas för transporter med personbilar.