Nytt material inom LCC

Upphandlingsmyndigheten har nu utökat och uppdaterat informationen kring livscykelkostnader, LCC. Det finns nya, reviderade LCC-kalkyler samt en ny broschyr om LCC och externa miljöeffekter.

Nytt och uppdaterat stöd om tillämpningen av de nya upphandlingsreglerna

Ny svensk upphandlingslagstiftning är på väg! Den 30 november ska riksdagen debattera och besluta om regeringens förslag till nya regler för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information och stöd...

Inspiration till funktionsupphandling - exempel från Halmstad, Västerås och Västervik

Upphandlingsmyndigheten publicerar här tre av de första exempelbladen i vår serie kring funktionsupphandlingar. Det är Halmstad Fastighets AB, Västerås stad och Västerviks kommun som ger exempel på funktionsupphandlingar inom...

Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Press Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Konkurrensverket tagit fram en ny rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten visar bland annat att upphandlingar som avser ramavtal ökar och att tre fjärdedelar av...

Nytt tillämpningsstöd för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt tillämpningsstöd för hållbarhetskriterier. Tillämpningsstödet ska ge vägledning åt interna beställare och upphandlare i arbetet med hållbarhetskriterier vid upphandling av...