Drygt hälften av tillfrågade företag känner till Upphandlings-myndigheten

Upphandlingsmyndigheten har låtit SKOP fråga 600 företag om de känner till Upphandlingsmyndigheten, om de är leverantör till offentlig sektor och om de deltar i offentlig upphandling. Fler än hälften, 52 % uppger att de känne...

Buying green

Europeiska kommissionen har nu publicerat en omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

Lämna synpunkter på Försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet

Europeiska kommissionen ser över Försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet 2009/81/EG och har bjudit in alla att lämna synpunkter på direktivet senast den 8 juli 2016.

Lena Orrvad är Årets inköpare

Lena Orrvad, upphandlare på Vara kommun, har blivit Årets inköpare 2016. Under Sveriges offentliga inköpares (SOI:s) årskonferens tilldelades hon priset för att hon” på ett utmärkt sätt genomfört en livsmedelsupphandling med...

Upphandlingsmyndigheten i Almedalen!

Välkommen att lyssna på och diskutera aktuella upphandlingsfrågor med oss i Almedalen.