Den nationella upphandlingsstrategin – planering pågår!

Regeringen beslutade i år om den nationella upphandlingsstrategin för att utveckla de offentliga affärerna. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att verka för att genomföra och följa upp strategin. Nu planerar myndighet...

Första steget mot bra arbetsvillkor för taxiförare med hjälp av nya upphandlingskriterier

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare. Kriterierna är resultatet av ett pilotprojekt för att ta fram villkor i nivå med det centrala kollektivavta...

Temperaturmätning på Sveriges samlade arbete med offentliga upphandlingar

I dagarna kommer Sveriges offentliga organisationer och privata företag bli ombedda att svara på frågor om offentlig upphandling och inköp. Först skickas en webbundersökning till de upphandlande organisationerna och inom ett...

Nobelpriset i ekonomi och den offentliga upphandlingen

Oliver Hart och Bengt Holmström, båda verksamma i USA, delar årets nobelpris i ekonomi. De får nobelpriset på grund av sina teoretiska arbeten om kontrakt. Teorierna handlar om allt från försäkringar till lånekontrakt med...

Seminarieserie om socialt ansvar i leverantörskedjan

Upphandlingsmyndigheten, Sveriges landsting och regioner och SKL Kommentus anordnar höstturné om socialt ansvar i leverantörskedjan.