Stöd för strategiskt inköp

En upphandlande myndighets inköp kan omfatta en stor del av verksamheten och därmed vara en av de största utgiftsposterna i organisationen. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter använda sina...

Inger Ek, ny generaldirektör på plats!

Nu börjar Inger Ek sin tjänst som Upphandlings-myndighetens generaldirektör. Hon kommer närmast från tjänsten som VD på Upphandlingsbolaget i Göteborg.

Nytt stöd om tillämpningen av upphandlingslagstiftningen under mellantiden

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.

Ansvarsfulla upphandlingar ger hållbara transporter

Genom att ställa krav och tänka smart vid upphandling av transporter kan mycket göras för att minimera utsläppen. Offentlig sektor upphandlar för 625 miljarder kronor varje år och har stora möjligheter att använda sina inköp...

Nya upphandlingskrav ska ge schysta arbetsvillkor för taxibranschen

Press För att bidra till schysta arbets- och anställningsvillkor för taxiförare initierade Upphandlingsmyndigheten ett pilotprojekt under hösten 2015. I samarbete med marknadens parter har Upphandlingsmyndigheten nu tagit fram...