Kriteriearbete och fördjupning av branschdialoger – på gång inom livsmedel och måltidstjänster

Vi bjuder in till två evenemang innan sommaren inom området livsmedel och måltidstjänster. Vi välkomnar deltagare från branschaktörer att delta och aktivt bidra till hållbara upphandlingar.

Lämna synpunkter på vårt förslag till basstöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Fram till den 18 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på det basstöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling som ska lanseras i år. Ta chansen och tyck till!

Nu lanserar vi ytterligare stöd för arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar för kontraktsvillkor med ett tillhörande tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor. Syftet är att göra användningen av arbetsrättsliga villkor mer enhetlig och förenkla för...

Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av datorer och bildskärmar

Vi har uppdaterat våra kriterier för datorer och bildskärmar som ska hjälpa upphandlande myndigheter att göra hållbara it-investeringar. Kriterierna har fått ett större omfång än tidigare och omfamnar nu ett cirkulärt...

Nya hållbarhetskriterier för engångstextilier i sjukvården

De nya kriterierna omfattar krav på miljö- och hälsofarliga ämnen, information om materialslag, redovisning av produktens klimatpåverkan och krav på viss andel biobaserat plastmaterial.