Upphandlingsmyndigheten lanserar frågeportal

Nu har Upphandlingsmyndigheten kompletterat sitt upphandlingsstöd med en frågeportal dit man kan vända sig med sina frågor.

AMA-rubriker underlättar upphandling av hållbara storkök

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av storkök. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletteras med rubriker och koder enligt AMA-systemet.

Inbjudan till expertgruppsarbete för revidering av kriterierna för tvätt-och textilservice

Välkommen att delta i expertgruppsarbetet för tvätt- och textilservice.

Upphandlingsmyndigheten fyller ett år

Idag för precis ett år sedan slog Upphandlingsmyndigheten upp sina portar. Mycket har hänt på den korta tiden, konstaterar Inger Ek, generaldirektör.

Möte om krav i upphandling av skola och förskola

Upphandlingsmyndigheten har arbetat fram ett förslag på kravskrivningar för offentlig upphandling av skolor och förskolor. Det handlar om krav som bidrar till miljöanpassning och energieffektivisering vid nybyggnad och...