Dags för fördjupning

I år håller Upphandlingsmyndigheten ingen stor heldagskonferens för Upphandlingssverige i egen regi. I stället läggs fokus på mer riktade konferenser och seminarier.

Uppdaterat stöd för ökad klimathänsyn i upphandling

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största utmaningar och både Sverige och EU har satt upp ambitiösa klimatmål. Offentlig sektor, med sin samlade köpkraft, har en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt...

Kan reserverad upphandling skapa arbetstillfällen för personer långt från arbetsmarknaden?

Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få jobb. Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling tittar närmare på hur fler sådana organisationer ska...

Grunden lagd för rätt stöd i sunda offentliga affärer

Press Upphandlingsmyndighetens utveckling fortsätter i en positiv riktning. Under 2017 togs stora steg mot ökad kundfokusering och att lyfta den offentliga affären till en högre strategisk nivå.

Lämna synpunkter på våra nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier för engångshandskar inom vård och omsorg. De omfattar krav gällande farliga ämnen, kända allergener, ingående kemikalier, och hygienkontroll. Fram till den 26 april 2018 har du...