Utredningen om ett stärkt civilsamhälle har lämnat sitt betänkande

Upphandlingsmyndigheten ska utforma vägledningar för upphandling och arbeta fram upphandlingskriterier som beskriver de mervärden civilsamhällets organisationer står för. Det föreslår Dan Ericsson, särskild utredare,...

Nya sidor om socialt ansvarsfull upphandling

I dag publicerar Upphandlingsmyndigheten en sammanställning av området socialt ansvarsfull upphandling på myndighetens webbplats. Texterna syftar bland annat till att förtydliga själva begreppet och ge en närmare beskrivning ...

AMA-rubriker underlättar upphandling av hållbar belysning

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av inomhus- och utomhusbelysning. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletteras med rubriker och koder enligt...

Upphandlingsmyndighetens första år

Den 1 september 2015 var det premiär för den nya Upphandlingsmyndigheten. Efter många turer etablerades därmed ett sammanhållet fristående stöd för den offentliga upphandlingen.

Får jag direktupphandla? Nytt stöd för att göra rätt från början

Press En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.