Uppdaterade kriterier för leksaker, hobbymaterial och textiler

Upphandlingsmyndighetens kriterier för leksaker, hobbymaterial och textilier har uppdaterats. Kriterierna, som är en del av kravpaketet giftfri förskola, har använts i drygt ett år. Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med...

En vecka kvar att lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för medicinska handskar

Just nu uppdaterar vi våra hållbarhetskriterier för upphandling av medicinska handskar. I samband med detta hämtar vi in synpunkter på de föreslagna kriterierna. Lämna in dina synpunkter senast den 31 augusti.

Positivt att civilsamhällets roll i offentlig upphandling uppmärksammas

Upphandlingsmyndigheten har lämnat ett yttrande till betänkandet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Myndigheten är positiv till utredningens arbete och att frågor kring civilsamhällets roll och funktion i förhållande till...

Nya regeringsuppdrag - bland annat för bättre upphandling av livsmedel

Upphandlingsmyndigheten får tre nya regeringsuppdrag, bland annat att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Upphandlingsmyndigheten söker nya medarbetare

Vill du vara med och bygga Sveriges nya kunskapscentrum som bidrar till goda offentliga affärer?