Vi tar över arbetsrättsliga villkor inom byggområdet från Stockholm, Göteborg och Malmö

Upphandlingsmyndigheten tar över ansvaret för de villkor som ska ge anställda i byggentreprenader schyssta arbetsvillkor. Myndigheten och städerna är eniga om att Upphandlingsmyndigheten är bäst lämpad att förvalta och utveck...

Nytt stöd för en digital inköpsprocess

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt och förbättrat webbstöd för den digitala inköpsprocessen. Stödet innehåller en uppdaterad beskrivning av e-upphandling och nytt fördjupande material om e-handel.

Så arbetar vi med hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är ett uppskattat och efterfrågat verktyg. Hållbarhetskriterier är ett praktiskt verktyg för att realisera offentlig sektors mål inom hållbar upphandling och de driver marknaden...

Innovationsupphandling möjliggör spetsteknologiska lösningar

En vanlig uppfattning bland upphandlande myndigheter är att inköp av spetsteknik och avancerade systemlösningar är svårt. Därtill innebär det innovationsupphandling som anses vara tids- och kostnadskrävande. Det ses därför of...

Nytt stöd kring livsmedelsupphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nytt förbättrat webbstöd kring livsmedelsupphandling. Genom tydligare målgruppsanpassning och nya aktuella texter vill vi ge den som arbetar med upphandling av livsmedel eller...