Den ny upphandlingsstrategin är beslutad

På torsdagens regeringssammanträde beslutades den nationella upphandlingsstrategin. I och med detta lyfter regeringen ett tydligare strategiskt perspektiv på hur staten ska använda de uppskattningsvis 600 miljarder kronor som...

Nya hållbarhetskriterier för medicinska handskar ska bli drivande

Medicinska handskar står för en stor och ökande volym av medicinska förbrukningsartiklar inom sjukvården. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar nu kriterierna för medicinska handskar och externa synpunkter ska tas in.

Propositionen om nytt upphandlingsregelverk klar

Regeringen har idag fattat beslut om propositionen gällande nytt regelverk om upphandling. Nu börjar det riktiga arbetet med att implementera den nya upphandlingslagstiftningen i Sverige.

Kommande konferens: En heldag om offentliga affärer

Den 21 november bjuder Upphandlingsmyndigheten in till konferens med de senaste nyheterna inom offentliga affärer. Missa inte möjligheten att fördjupa dig i olika upphandlingsfrågor, nätverka och utbyta erfarenheter.

Nya kriterier för träråvara ska hjälpa upphandlare och miljö

Nu har arbetet med Upphandlingsmyndighetens nya kriterier för träråvara satt igång. Kraven som finns är från 2011 och måste uppdateras, bland annat för att ny lagstiftning tagits fram sedan sist.