Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Press Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning ...

Nya regelverk om upphandling är försenade

Genomförandet av EU:s nya upphandlingsdirektiv försenas. Den närmare tidpunkten för ikraftträdande av de nya lagarna är inte bestämd.

Intervju med blivande generaldirektören Inger Ek

– Det är med en känsla av spänning, förväntan och stolthet som jag tar mig an uppdraget som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten. Att få möjligheten att utveckla myndigheten och dess uppdrag med de utmaningar som finns...

Inger Ek utsedd till generaldirektör

Inger Ek blir den nya generaldirektören för Upphandlingsmyndigheten. Regeringen fattade sitt beslut under torsdagsmorgonen.

Ny vägledning ska underlätta upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om upphandling av verksamheter för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. Vägledningen fokuserar särskilt på vad kommuner bör tänka på när de ställer kra...