Samling för bättre uppföljning av upphandlande leverantörer

Upphandlingsmyndigheten deltog i onsdags tillsammans med en rad andra organisationer i ett gemensamt seminarium mot osund konkurrens och för bättre uppföljning av upphandlade leverantörer.

Schysta arbetsvillkor för taxi i offentlig upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten startar ett pilotprojekt för att ta fram upphandlingskrav i nivå med svenska kollektivavtal för persontransporter. Så att enskilda arbetstagare ska få sunda arbetsvillkor och att social dumpning ska...

Upphandlingsmyndigheten utökar stödet med anledning av flyktingsituationen

Press Den 1 oktober fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag av regeringen att ge upphandlande myndigheter vägledning i hur inköp kan hanteras med anledning av den rådande flyktingsituationen. En del i uppdraget har varit att utifrån...

Upphandlingsmyndigheten tar initiativ för att underlätta att kollektivavtalsvillkor kan tillämpas vid offentlig upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten konstaterar i sitt remissvar på delbetänkandet ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” att det är av stor betydelse att sociala hänsyn tas för att enskilda arbetstagare ska få sunda...

Upphandlingsmyndigheten beredd att ge vägledning om statsstödsregler

Press Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslår i sitt betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) att Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppgift att tillhandahålla en vägledningsfunktion om statsstödsregler för...