Stöd för upphandling av tidigare B-tjänster

En ändring i de nya upphandlingsdirektiven är att uppdelningen av tjänster i så kallade A- och B-tjänster har tagits bort. På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du nu söka på de tjänster du är intresserad av för att se hu...

Intressentmöte om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Upphandlingsmyndigheten bjuder in till ett öppet intressentmöte den 15 juni på temat särskilda arbetsrättsliga villkor. Få information om vårt arbete med arbetsrättsliga villkor och bidra med dina tankar och synpunkter kring...

Nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade kalkyler för beräkning av livscykelkostnader (LCC) inom områdena inomhus- och utomhusbelysning. En generell LCC-kalkyl har också tagits fram. LCC-kalkylerna ska bidra till me...

Hållbar upphandling för hållbar utveckling

Igår bjöd Malmö stad tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) in till en temadag kring hållbar upphandling. Annie Stålberg från Upphandlingsmyndigheten var på plats för att tala om hur man genom miljöhänsyn och sociala...

Ny vägledning för bättre avtalsförvaltning

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om avtalsförvaltning. Vägledningen ska underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för aktivt och långsiktigt arbete med att förvalta sin...