Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2018

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster i praktiken

Nu är det enklare att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling av städtjänster. Ta stöd av Upphandlingsmyndighetens behövlighetsbedömning av branschen, övergripande kontraktsvillkor, tillämpningsanvisningar för hur...

Så kan kompetensgapet fyllas

Kunskap om arbetsmarknaden och en smidig rekryteringsprocess är nödvändigt för att sysselsättningskrav i offentlig upphandling ska ge rätt effekt. Under en tvådagars workshop fördjupade sig projektet Sysselsättning genom...

Uppdaterade arbetsrättsliga villkor inom byggområdet

De arbetsrättsliga villkor som Göteborgs Stad, Malmö stad och Stockholms stad tagit fram för upphandling av byggentreprenader har justerats efter att kollektivavtalen har omförhandlats av parterna.

Medvetet beslutsfattanden i fokus i nytt nummer av Trendens

I det andra numret av Trendens – Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet – fokuserar vi på hur medvetna beslut kan påverka upphandlingar och därmed organisationers uppsatta mål.