Enklare att upphandla hållbart tillverkade läkemedel

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Stödet har utvecklats för att göra det möjligt att ställa...

Upphandling ska skapa nytta för medborgarna

Det är för tidigt att säga vem som har gjort fel och vad som hänt när regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland upphandlade en ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården. Men det vi redan nu k...

Vi undersöker hur kommuner och regioner ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

Upphandlingslagarna innehåller sedan 2017 bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa att de som utför offentliga kontrakt ska ha schyssta arbetsvillkor....

Tyck till om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett förslag på reviderade hållbarhetskriterier för nöt- och griskött. En nyhet i förslaget är att kriterier som styr mot samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö har paketerats för...

Politiska mål för ökad sysselsättning genom upphandling

Göteborgs stad upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och den politiska ledningen vill att pengarna används till den bästa affären, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. I stadens inköps- och upphandlingspolicy...