Nya regler för upphandling av välfärdstjänster efter årsskiftet

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,1 miljoner kronor. Det införs också en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster ti...

Innovationsupphandling som möjliggör – se seminariefilmen här

I onsdags arrangerade Upphandlingsmyndigheten och MedTech4health seminarium om innovationsupphandling. Se filmningen från seminariet här.

EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs den 18 april 2019

Många upphandlande myndigheter har hittills förlitat sig på EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär vid användning av ESPD-systemet. Vi har tidigare informerat om att webbtjänsten stängs ned den 18 april 2019. Vi påminn...

Tyck till om hållbarhetskriterier för inomhusbelysning

Belysning i offentliga lokaler ska vara både energieffektiv och av god kvalitet. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för inomhusbelysning. Vi vill gärna ha dina synpunkter på de nya kriterieförslagen.

Landstingen behöver överväga att dela upp kontrakt

Upphandlingsmyndigheten har svarat på Nya apoteksutredningens betänkande "Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.", SOU 2018:53. Utredningen har beskrivit ett antal problem som förekommer när det gäller...