Ställ krav för bra inneklimat

Nu finns uppdaterade hållbarhetskriterier för att främja bra inomhusklimat i samband med upphandling. Kriterierna består av funktionskrav som ska säkra god luftkvalitet och rätt inomhustemperatur i olika typer av byggnader.

Kommissionen godkänner regeringens planer på lånegarantier till flygbolag

Europeiska kommissionen har godkänt svenska regeringens planer på ett nytt statsstöd till förmån för flygbolag med anledning av covid-19-epidemins ekonomiska konsekvenser. Beslutet ger regeringen förutsättningar att kunna...

Ställ krav på luftfilter för minskad energianvändning

Nu finns uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av luftfilter. Genom att ställa relevanta krav vid upphandling kan offentlig sektor bidra till såväl minskad energianvändning som bättre inomhusklimat.

Hållbar upphandling av TV, storbildsskärmar och projektorer

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu nya hållbarhetskriterier för Audiovisuella (AV) produkter, som också kan bidra till en mer cirkulär ekonomi. Kriterierna gör det enklare att få en ökad kontroll över särskilt farliga ämne...

EU-kommissionen har uppdaterat det tillfälliga statsstödsregelverket som gäller under covid-19

Fredagen den 3 april reviderades det tillfälliga statsstödsregelverk som kommissionen tillämpar med anledning av covid-19 pandemin. Genom ändringarna utvidgas EU:s medlemsstaters möjligheter att lämna statsstöd ytterligare.