Nytt regeringsuppdrag med anledning av flyktingsituationen

Mot bakgrund av den uppkomna flyktingsituationen har regeringen beslutat att ge Upphandlingsmyndigheten ett nytt uppdrag.

Tidig dialog främjar innovationer

Press Den offentliga sektorn gör stora inköp och har en stor potential att vara en drivande motor i att efterfråga innovativa lösningar från leverantörerna. För att stötta och hjälpa såväl den offentliga sektorn som leverantörerna...

Offentlig upphandling ges stort utrymme i budgeten

Nu har regeringen lämnat sitt budgetförslag för 2016 till riksdagen. Offentlig upphandling omnämns i 9 av de 27 utgiftsområden som tas upp i budgeten. Under utgiftsområde två, avhandlas politikområdet offentlig upphandling.

LCC – ett strategiskt verktyg för din organisation

Ett lågt inköpspris innebär inte alltid en billig vara. Ett sätt att räkna fram ett helhetspris för en produkt eller tjänst under hela dess användningstid är att använda sig av livscykelkostnadsmetodik, LCC. Detta kommer...

Välkommet besked underlättar för kommuner

Med anledning av den pågående flyktingsituationen har Europeiska kommissionen kommit med besked om hur den anser att upphandlingsreglerna ska tolkas. Den plötsligt och kraftigt ökade tillströmningen av flyktingar ställer stor...