Ledamöter utsedda till insynsrådet

Regeringen fattade i dag beslut om Upphandlingsmyndighetens insynsråd.

Premiär för nationellt e-upphandlingsforum

Den 9 december hölls det första mötet för ett nytt nationellt forum för elektronisk upphandling. Mötet arrangerades av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ekonomistyrningsverket (ESV) genom...

Nytt stödmaterial för strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en broschyr som ger stöd i det strategiska arbetet kring livscykelkostnader (LCC).

Brådskande direktupphandlingar behöver inte stoppas i domstolsprocesser

På kort tid har antalet asylsökande personer ökat väsentligt i Sverige. För att klara de mest omedelbara behoven måste ansvariga myndigheter snabbt direktupphandla boenden, måltider och andra varor och tjänster. I ett remissv...

Webbenkät för att utveckla våra hållbarhetskriterier

För att utveckla våra hållbarhetskriterier och se över vilka nya områden vi ska ta fram kriterier för framöver vill vi få våra användares synpunkter.