Förslag om kollektivavtalsvillkor till Lagrådet

I dag har regeringen lämnat sitt förslag till regler om villkor enligt kollektivavtal till Lagrådet.

Nya krav för hållbarare persontransporter

Press Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för persontransporter har uppdaterats och är nu både förenklade och skärpta. Kraven kan användas för transporter med personbilar.

Drygt hälften av tillfrågade företag känner till Upphandlings-myndigheten

Upphandlingsmyndigheten har låtit SKOP fråga 600 företag om de känner till Upphandlingsmyndigheten, om de är leverantör till offentlig sektor och om de deltar i offentlig upphandling. Fler än hälften, 52 % uppger att de känne...

Buying green

Europeiska kommissionen har nu publicerat en omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

Lämna synpunkter på Försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet

Europeiska kommissionen ser över Försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet 2009/81/EG och har bjudit in alla att lämna synpunkter på direktivet senast den 8 juli 2016.