Ny skrift ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. I Upphandlingsmyndighetens frågeportal har svaren om ESPD-systemet varit bland...

Nytt stöd ska förebygga korruption i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur du och din organisation kan arbeta med att förebygga och identifiera korruption i offentlig upphandling i olika delar av inköpsprocessen.

Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa

I början av oktober besökte ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Warszawa. Besöket tydliggjorde både likheter och skillnader mellan länderna. Projektet tar med sig flera intressanta lärdomar hem.

Trafikverket ny samarbetspartner i projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

I oktober gick Trafikverket in som samarbetspartner i Upphandlingsmyndighetens EU-finansierade projekt Sysselsättning genom offentlig upphandling. Myndigheten blir därmed den sjätte samarbetspartnern i projektet.

Förtydligande i artikel om IT-upphandling

Upphandlingsmyndigheten uttalar sig inte i media om pågående mål. Myndigheten vare sig kan eller bör ta ställning i dessa sammanhang utan har endast informerat om domstolarnas bedömning.