”Jag vill att området upphandling ska verka spännande och intressant”

I dag deltar Upphandlingsmyndigheten i Trelleborg kommuns upphandlingsseminarium. Leverantörer, politiker och tjänstemän från Skurup, Svedala, Vellinge och Ystad är på plats för att lära sig mer om hur man jobbar med hållbarh...

Regeringen bjuder in till hearing om nationella upphandlingsstrategin

Vid två tillfällen i december bjuder Regeringen in till hearing om den nationella upphandlingsstrategin.

Hjälp för offentliga miljöanpassade byggentreprenader nu AMA-kodad

Press Upphandlingsmyndigheten har kriterier för miljöanpassning av byggentreprenader. Nu har kriterierna som berör energieffektiva byggnader, miljöledning av entreprenader och materialval vid byggande, uppdaterats och försetts med...

Ny vägledning gör innovationsupphandling begriplig

Det ska bli enklare att använda sig av innovationsupphandling i sin verksamhet och förstå vad en sådan innebär. Nu finns en färsk vägledning som upphandlande myndigheter kan luta sig mot.

Färdiga upphandlingskrav för byggentreprenader hjälper och efterfrågas

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt en enkätundersökning som visar att de hållbarhetskriterier för byggentreprenader som myndigheten tillhandahåller är till hjälp och uppskattas av de som använder dem. Kännedomen om...