Lena Orrvad är Årets inköpare

Lena Orrvad, upphandlare på Vara kommun, har blivit Årets inköpare 2016. Under Sveriges offentliga inköpares (SOI:s) årskonferens tilldelades hon priset för att hon” på ett utmärkt sätt genomfört en livsmedelsupphandling med...

Upphandlingsmyndigheten i Almedalen!

Välkommen att lyssna på och diskutera aktuella upphandlingsfrågor med oss i Almedalen.

Stöd för strategiskt inköp

En upphandlande myndighets inköp kan omfatta en stor del av verksamheten och därmed vara en av de största utgiftsposterna i organisationen. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter använda sina...

Inger Ek, ny generaldirektör på plats!

Nu börjar Inger Ek sin tjänst som Upphandlings-myndighetens generaldirektör. Hon kommer närmast från tjänsten som VD på Upphandlingsbolaget i Göteborg.

Nytt stöd om tillämpningen av upphandlingslagstiftningen under mellantiden

Press Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.