Tre tips till generaldirektörer i rapport om den nationella upphandlingsstrategin

Sätt inköp på ledningens agenda, våga välja fokus och fatta medvetna beslut. Dessa tre konkreta tips ger Upphandlingsmyndigheten till Sveriges generaldirektörer i den nyligen inlämnade rapporten till regeringen om den...

Diskutera strategiskt inköpsarbete med hjälp av vår inköpsmodell

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en visualisering av inköpsmodellen i syfte att inspirera till diskussion om strategiskt arbete med inköp och upphandling. Vi har också definierat vad vi menar med strategiskt inköpsarbet...

Ökade anslag och nya uppdrag till Upphandlingsmyndigheten

Budgetproposition för 2018 har lämnats till riksdagen. Den innehåller anslagsförändringar och nya uppdrag för Upphandlingsmyndigheten.

Film inspirerar till analys av inköpsmönster

En analys av organisationers inköpsmönster kan vara en bra start i det strategiska inköpsarbetet. Upphandlingsmyndigheten har därför gjort en film som ska kunna inspirera till att göra det arbetet.

Så hjälper vi dig att upphandla rätt

Upphandlingsmyndigheten är med i Konkurrensverkets podcast Konkurrenten. Mattias Ljungkvist från Upphandlingsmyndighetens kundenhet samtalar med Martin Bäckström från Konkurrensverket på temat "Så hjälper vi dig att upphandla...