Kvalitetskrav möjliggör god välfärd

Upphandlingar med kvalitetskrav och en god avtalsuppföljning kan säkerställa att utförda välfärdstjänster genomförs med en hög kvalitet som tillgodoser vårdtagarens behov. Det är också viktigt att den upphandlande myndigheten...

Nytt stöd för upphandling av hållbar utomhusbelysning

Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, kan halvera elanvändningen i våra belysningssystem. Vi befinner oss just nu mitt i ett teknikskifte mellan äldre och modernare belysningsteknik...

Uppdrag att kartlägga överprövade upphandlingar

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. År 2015 ansökte leverantörerna om överprövning i omkring 8 procent av alla upphandlingar. År 2016 ökade antalet inkomna överprövningar till domstol...

Sverige har fått en ny elsäkerhetslag som trädde i kraft den 1 juli 2017

För dig som ska upphandla elinstallationer innebär den nya lagen att du kan lättare kontrollera att de företag som upphandlas för att utföra elinstallationer följer elsäkerhetslagen.

Frågor och svar om arbetsrättsliga villkor

Här publicerar vi svar på de frågor som kom in under vårt frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor i upphandling som arrangerades den 15 juni 2017.