Tyck till om hållbarhetskriterierna för AV-produkter

Genom att ställa miljökrav när tv, storbildsskärmar och projektorer upphandlas kan energianvändningen vid drift minska, farliga kemikalier begränsas och produkterna utformas för att underlätta återvinning. Upphandlingsmyndigh...

Ny lag skapar möjligheter för bättre upphandlingsstatistik

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten välkomnar lagen som skapar möjligheter för mer digital och tillgänglig statistik. Lagen börjar gälla den 1 juli 2020 och ett halvår...

Upphandlingsdokument som leverantörer förstår ger fler anbud

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt webbstöd för hur du som upphandlare utformar tydliga och enkla upphandlingsdokument. Mindre byråkratiska upphandlingsdokument som har en tydlig struktur och är lätta att förstå...

Enklare att upphandla hållbart tillverkade läkemedel

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Stödet har utvecklats för att göra det möjligt att ställa...

Upphandling ska skapa nytta för medborgarna

Det är för tidigt att säga vem som har gjort fel och vad som hänt när regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland upphandlade en ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården. Men det vi redan nu k...