Hack the Crisis: Förverkliga idéerna genom offentlig upphandling

Upphandlingsmyndighetens Frågeservice kommer att stötta under Hack the Crises, det hackathon som ska ta fram kreativa idéer och koncept för att möta de utmaningar som covid 19-pandemin för med sig. Upphandlingsprocessen är en...

EU-kommissionen vägleder om upphandling med anledning av covid-19-pandemin

EU-kommissionen har publicerat en vägledning om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. Vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i brådskande fall.

Upphandlingsmyndigheten med i jury för Procura+ Awards

Upphandlingsmyndigheten deltar, genom Johanna Enberg, i juryn för Procura+ Awards 2020, en tävling riktad till upphandlande organisationer.

Skapa trovärdighet genom att följa upp arbetsrättsliga villkor

Genom att följa upp de arbetsrättsliga villkor som ni ställer i upphandlingen skapas trovärdighet för er verksamhet. Dessutom gynnas seriösa företag som erbjuder schyssta arbetsvillkor. Nu publicerar vi stöd för hur ni kan...

Så blir ni en stabil kund i orostider

Hur kan offentliga organisationer tillsammans med sina leverantörer säkra nödvändiga leveranser i den extraordinära situation som vi står i? Dialog och ömsesidig förståelse är en nyckel för att klara samhällsservicen nu och...