Vi undersöker hur kommuner och regioner ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

Upphandlingslagarna innehåller sedan 2017 bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa att de som utför offentliga kontrakt ska ha schyssta arbetsvillkor....

Tyck till om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett förslag på reviderade hållbarhetskriterier för nöt- och griskött. En nyhet i förslaget är att kriterier som styr mot samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö har paketerats för...

Politiska mål för ökad sysselsättning genom upphandling

Göteborgs stad upphandlar för över 20 miljarder kronor per år och den politiska ledningen vill att pengarna används till den bästa affären, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. I stadens inköps- och upphandlingspolicy...

ETI Sweden – samverkan för bättre arbetsvillkor i globala leveranskedjor

Nu startar organisationen Ethical Trading Initiative (ETI) i Sverige. ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och...

Fyra viktiga steg för hållbar upphandling av livsmedel

Press DEBATT publicerad i Dagens Samhälle 9/10 | Varje vardag serveras över 3 miljoner måltider i de offentliga köken. År 2017 köpte offentlig sektor livsmedel för 9,7 miljarder kronor. I drygt hälften av inköpen användes...