Enklare upphandla i enlighet med livsmedelsstrategins mål

Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka...

Arbetsrättsliga villkor förlängs

På grund av covid-19 har arbetsmarknadens parter beslutat att skjuta fram avtalsförhandlingarna. Det innebär att ett stort antal kollektivavtal kommer att förlängas. Därmed kommer också de arbetsrättsliga villkor för lön,...

Ingen upphandlingsplikt om Lantmäteriet lagrar data åt kommuner

Om Lantmäteriet ska erbjuda kommuner att lagra och tillgängliggöra data från detaljplaner är det inte en upphandlingspliktig tjänst. Det är Upphandlingsmyndighetens bedömning enligt ett yttrande till Finansdepartementet.

Fem myndigheters inköp står för en tiondel av utsläppen

Upphandlingsmyndigheten har analyserat statens miljöpåverkan till följd av inköp. Tidigare har regionernas och kommunernas miljöpåverkan analyserats. Resultatet visar att fem myndigheter står för cirka en tiondel och kommuner...

COVID-19 och ett nytt tillfälligt regelverk för statsstöd

Europeiska kommissionen har antagit ett nytt tillfälligt regelverk för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19. Syftet är att göra det möjligt för medlemsstaterna att ytterligare stödja ekonomin i krisen.