Prioritera inköpen för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten har publicerat årsredovisningen för 2019. För att öka den strategiska användningen av upphandling för en hållbar samhällsutveckling lägger myndigheten mer fokus på att påverka offentliga beslutsfattare.

Upphandlingsmyndighetens stöd i samband med covid-19-pandemin

Upphandlingsmyndigheten samlar all information som rör offentliga affärer i samband med covid-19-pandemin. Den samlade informationen publiceras och uppdateras kontinuerligt på vår webbplats. Samtidigt ger vi Socialstyrelsen d...

Dom: Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att ett avtal som ingåtts mellan en kommun och en stiftelse om driften av ett äldreboende är ett tjänstekontrakt och omfattas därför av upphandlingslagstiftningen. Parterna...

Vårt stöd för arbetsrättsliga villkor används av många

Vår undersökning om tillämpningen av arbetsrättsliga villkor i upphandling visar att många kommuner, regioner och statliga myndigheter känner till och använder vårt stöd för att ställa arbetsrättsliga villkor.

Upphandling i akuta situationer

I media rapporteras dagligen om Coronavirusets konsekvenser för individer och samhälle. I samband med den stora flyktingströmmen år 2015 – 2016 tog Upphandlingsmyndigheten fram ett stöd om tillämpning av lagen om offentlig...