När EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs är Region Skåne redo

Många upphandlande myndigheter har hitintills förlitat sig på Kommissionens webbtjänst för att ta fram ett formulär för leverantörers egenförsäkran, ett så kallat ESPD-formulär. Men den 18 april 2019 stängs den webbtjänsten....

Nu publicerar vi mer information om EU:s statsstödsregler

Kommuner och landsting berörs av EU:s statsstödsregler i många sammanhang. Du som hanterar dessa frågor hittar nu mer information om regelverket på vår webbplats. Vi svarar på frågorna vad som räknas som statsstöd och vad de...

Efterannonsering - ett sätt att öka anbud

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och...

Inköp från läkemedelssektorn påverkar klimatet

Landstingens inköp påverkar både miljön och klimatet. Det visar en aktuell miljöspendanalys från Upphandlingsmyndigheten. Varor från läkemedelssektorn utgör en stor del av den påverkan som landstingens inköp har.

Upphandlingsmyndigheten efterlyser enhetliga och konsekventa regler

Press Upphandlingsmyndigheten har idag lämnat sitt remissvar på Förenklingsutredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler. Myndigheten säger ja till ökad flexibilitet, efterlyser större enhetlighet och säger ne...