Krav på tillgänglighet i upphandling skapar ett samhälle för alla - se filmen!

Genom att ställa krav på tillgänglighet i upphandling skapar vi ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. I filmen som vi har tagit fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet berättar vi mer om...

Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor har ökat visar vår undersökning

Upphandlingslagstiftningen kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor i juni 2017. Upphandlingsmyndigheten ville ta reda på vad lagändringen har inneburit för tillämpningen av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar...

Annonser är grunden för den nya upphandlingsstatistiken

Den 1 juli 2020 får vi en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre upphandlingsstatistik. Det nya...

Nytt regelverk för att upphandla fonder för premiepensionen behöver utredas mer

I betänkandet ”SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem” föreslås att dagens öppna fondtorg för premiepensionen ska övergå till ett upphandlat fondtorg. Enligt utredningens bedömning omfattas sådan upphandling inte av...

Upphandlingsmyndigheten vill se fler strategiska inköp

Press Offentlig upphandling kan vara ett strategiskt verktyg för en god affär. Med det webbaserade verktyget Strategikollen vill Upphandlingsmyndigheten bidra till att fler organisationer arbetar strategisk med sina inköp. Det finn...