EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär stängs den 18 april 2019

Nyhet

Många upphandlande myndigheter har hittills förlitat sig på EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär vid användning av ESPD-systemet. Vi har tidigare informerat om att webbtjänsten stängs ned den 18 april 2019. Vi påminner om att det är hög tid att nu se sig om efter en annan lösning.

En upphandlande myndighet måste acceptera en egenförsäkran som lämnas av en leverantör i en upphandling där ESPD systemet ska användas. För att en leverantör ska kunna använda sig av denna rättighet behöver upphandlande myndigheter erbjuda ett formulär för egenförsäkran, ett så kallat ESPD-formulär. Kommissionen erbjuder för närvarande en tjänst för att ta fram ett sådant formulär via sin webbplats. Men den 18 april 2019 stängs den webbtjänsten ner.

Kommissionens webbtjänst var redan från början tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att ESPD-formulär istället integreras i de befintliga upphandlingsverktygen.

Vad innebär det att webbtjänsten stängs ner?

  • Om ni som upphandlande myndighet hittills använt er av Kommissionens webbtjänst behöver ni fundera över andra tekniska lösningar.
  • Det är lämpligt att ni kontaktar er leverantör av upphandlingsverktyg och för en dialog för att få reda på vilket stöd för ESPD-formulär som leverantören kan erbjuda.
  • Om ni ska upphandla ett nytt upphandlingsverktyg är det lämpligt att ställa krav på att leverantören ska leverera ett fullt integrerat ESPD-formulär i upphandlingsverktyget.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd