Almegas upphandlingsdag - en reflektion

Publicerad

Den 30 mars deltog Upphandlingsmyndigheten vid Almegas upphandlingsdag. På konferensen – både på scenen och i de viktiga pauserna - diskuterades nyckeln till att göra goda affärer ur flera intressanta perspektiv. Stort tack till alla företag och upphandlande myndigheter som kom till vår monter för att berätta om sina erfarenheter och tankar kring offentlig upphandling.

I vår monter fick vi möjlighet att lyssna till och diskutera med företag som redan är eller vill in på den offentliga marknaden. Många hade goda erfarenheter av att arbeta mot offentlig sektor. Vissa berättade dock om sin frustration kring den upplevda oviljan att kommunicera som de upplever att många myndigheter har:

  • Ingen tar mina samtal; man tar inte reda på hur det verkligen ser ut. Ingen kan se hur bra vi verkligen är - vi vill visa på vår kvalitet!
  • Beröringsskräck åt båda hållen hindrar dialogen!
  • Hur ska man få referensuppdrag om det är krav på att ha haft ett uppdrag ”i samma storlek, i samma omfattning, för samma…” tidigare? Vad är det man tror att man mäter?

Vissa leverantörer som arbetat längre med offentlig upphandling menade att utvecklingen ändå går framåt:

  • Fler bjuder in till dialog – mycket bra!
  • Elektronisk upphandling är mer effektivt, nu slipper vi skicka in pärmar med papper.

Efter en lärorik dag sammanfattar vi de medskick till upphandlande myndigheter som vi tog med oss från konferensen:

  • Ge oss mer morötter kopplat till avtal och uppföljning!
  • Städa upp bland onormalt låga anbud!
  • Tänk på att kortsiktiga avtal och kortsiktigt tänk driver kostnader.
  • Låt det ömsesidiga lärandet vara drivkraften för dialogen!

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd