Annonser är grunden för den nya upphandlingsstatistiken

Nyhet

Den 1 juli 2020 får vi en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre upphandlingsstatistik. Det nya regelverket påverkar framför allt vilka uppgifter som ska finnas med i annonser och gör det obligatoriskt att annonsera upphandlingar i registrerade annonsdatabaser.

Den nya lagen om upphandlingsstatik får konsekvenser för alla som gör upphandlingar eftersom statistiken kommer att baseras på innehållet i annonser som finns i annonsdatabaser. Den nya lagen, och lagändringarna som följer av den, innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Det ska också i de flesta fall bli obligatoriskt med efterannonsering.

Mer tillgänglig statistik med nya lagen

Det nya ramverket för statistikinsamling ger goda möjligheter att samla in och publicera uppgifter om upphandlingar. I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data. Men innan vi når dit återstår mycket arbete.

Regeringen kommer under våren att fatta beslut om den förordning som bestämmer vilka uppgifter som ska finnas i annonserna. Därefter ska Upphandlingsmyndigheten, som blir statistikmyndighet, besluta föreskrifter som reglerar vilka uppgifter som annonsdatabaserna ska lämna för statistikändamål. Parallellt pågår ett omfattande arbete med att ta fram bland annat tekniska krav för annonsdatabaserna. Samtidigt arbetar Konkurrensverket med att förbereda sitt nya uppdrag att registrera annonsdatabaser.

Viktiga datum

Den 1 juli i år börjar den nya lagen om upphandlingsstatistik att gälla. Då blir det möjligt för annonsdatabaserna att registrera sig hos Konkurrensverket. Den 1 januari 2021 börjar de nya upphandlingslagarna att gälla och då ska alla upphandlingar annonseras i de annonsdatabaser som är registrerade .

Så håller du dig informerad

Vi kommer att kommunicera nyheter om det nya regelverket i vårt nyhetsbrev. På vår webbsida om den nya lagstiftningen finns alltid den senaste informationen. Har du frågor går det bra att skicka dem till statistik@uhmynd.se eller ställa dem i vår Frågeportal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd