Antalet anbud i offentliga upphandlingar ökar

Pressmeddelande

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick år 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Statistiken visar också att antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 och att andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad.

Rapporten Statistik om offentlig upphandling, som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. De upphandlingspliktiga inköpen beräknas 2017 ha uppgått till 706 miljarder kronor. Det motsvarar 17,4 procent av BNP. Kommunerna stod 2018 för 7 av 10 upphandlingar och 4 av 10 upphandlingar gällde anläggningsarbete.

– Den offentliga affären handlar i grunden om att skapa största möjliga nytta för medborgarna. Genom att arbeta strategiskt med upphandlingar kan det offentliga bidra till en hållbar samhällsutveckling säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Konkurrens viktigt för innovation

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. De senaste åren har antalet anbudsgivare per upphandling minskat men 2018 sker en liten ökning – från 4,1 till 4,3. Även andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare minskar – från 19 till 18 procent.

– Konkurrens är viktig för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men också för att utmana näringslivet att skapa innovativa lösningar till nytta för samhället. Därför är det positivt att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Positivt att överprövningarna minskar

En tydlig trend i årets rapport är att andelen överprövade upphandlingar fortsätter att minska för fjärde året i rad. År 2014 överprövades 8,1 procent av upphandlingarna. År 2018 är det 6,1 procent.

– Det är förstås en positiv utveckling att antalet överprövningar minskar. En förklaring till detta kan vara att det offentliga har blivit bättre på att göra korrekta upphandlingar. Samtidigt är det viktigt för rättssäkerheten och utvecklingen av den offentliga upphandlingen att det finns en möjlighet att överpröva upphandlingar så att ramarna blir tydligare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det är femte året i rad som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket gemensamt ger ut statistikrapporten. I årets rapport finns två nyheter. För första gången kan myndigheterna presentera statistik för ansöknings- och anbudstider samt redovisa hur antalet inköpare/upphandlare i offentlig sektor fördelar sig per organisation.

Fler siffror om offentlig upphandling

  • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas till cirka 706 miljarder kronor (2017).
  • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
  • 75 procent av alla anbudsgivare är mindre företag.
  • Cirka 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.
  • 14 procent av alla upphandlingar avbryts.
  • Cirka 45 procent av alla anbud leder till kontrakt.

Ladda ner rapporten

Statistik om offentlig upphandling 2019

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd