Beställare av yrkestrafik och taxi får skärpt ansvar

Nyhet

För att skapa ordning och reda på vägarna och se till så att transportföretag följer regelverket, skärps ansvaret på beställaren i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen från den 1 juli. De nya reglerna innebär att beställare av taxi eller yrkestrafik måste kontrollera att transporten sker med rätt tillstånd.

Den 1 juli skärps beställaransvaret i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). En yrkesmässig beställare som sluter avtal med ett transportföretag för yrkestrafik eller taxi måste kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

De nya reglerna innebär även att samtliga beställare i en avtalskedja kan dömas till ansvar, om beställaren känt till eller haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades. Endast yrkesmässiga beställare kan dömas till ansvar. Den nya lagstiftningen omfattar även offentliga beställare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd