Covid-19 ökar hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor

Nyhet

Covid-19-pandemin har lett till att hållbarhetsriskerna i globala leveranskedjor har ökat. Det gäller både vid produktion av produkter där efterfrågan har gått upp, men också inom områden där efterfrågan har minskat och miljoner arbetare förlorar sina arbeten och därmed sin möjlighet till försörjning. Offentlig sektor har en viktig roll att bidra till att minska riskerna genom att ställa krav vid inköp.

I den kris som vi nu befinner oss i har fokus på den offentliga sektorns inköp av naturliga skäl varit att säkerställa de mest samhällskritiska leveranserna. Det handlar exempelvis om upphandling av sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och läkemedel till vården.

Det är samtidigt viktigt att inte glömma bort att många av dessa produkter tillverkas i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter. I pandemins fotspår har dessa risker dessutom ökat och många arbetare som lever i fattigdom befinner sig nu i en särskilt utsatt situation. God sjukvård i Sverige får inte leda till ohälsa i andra delar av världen.

Regionerna har under krisen följt situationen i leveranskedjorna för de produkter som köps in. Man har bland annat utvecklat ett särskilt formulär för att kunna följa upp nya aktörer på marknaden och lyft frågan till dialog med befintliga leverantörer och branschorganisationen Swedish Medtech.

Enligt Karin Lonaeus, hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, har regionerna fått uppgifter om att inom vissa områden har arbetare fått särskild skyddsutrustning som ansiktsmasker. Vissa fabriker har inrättat bättre hygienrutiner. Inom andra områden, exempelvis i jordbrukssektorn i södra Europa, kan tillgängligheten till skyddsutrustning vara sämre. Problemen har också ökat vad gäller exempelvis övertid, och en utmaning är hur man säkerställer att arbetare får ett fullgott skydd ifall de blir sjuka.

- Vi står inför ett läge där vi ser ökade risker i våra leveranskedjor samtidigt som vår möjlighet att påverka minskar, framförallt för de bristvaror där efterfrågan har ökat under pandemin. Samarbete har därför aldrig varit så viktigt som nu för att kunna bedriva ett effektivt riskhanteringsarbete i våra leveranskedjor, säger Karin.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd som kan användas för att genomföra upphandlingar med krav på att arbetarna har skäliga arbetsvillkor och en skälig arbetsmiljö, att de får lön och övertidsersättning.

- Hur företagen agerar har en direkt påverkan på produktionsvillkoren, vilket i sin tur påverkar mänskliga rättigheter som exempelvis tillgång till mat och vatten, rätten till hälsa och barns rättigheter. Pandemins påverkan på produktionsvillkoren har visat att det viktigare än någonsin, säger Lisa Sennström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Ta del av vårt stöd – arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd