Dags för fördjupning

Nyhet

I år håller Upphandlingsmyndigheten ingen stor heldagskonferens för Upphandlingssverige i egen regi. I stället läggs fokus på mer riktade konferenser och seminarier.

Sedan Upphandlingsmyndigheten startade har tre årskonferenser genomförts. Senast det begav sig var i december förra året. Nu har myndigheten beslutat om en ny strategi, som innebär att det inte blir någon årskonferensen som den sett ut hittills.

– Efter noggrant övervägande har vi landat i att hitta nya vägar för våra konferenser och seminarier. Beslutet grundar sig dels på omvärldsanalys och dels på hur vi som myndighet effektivast kan leverera på vårt uppdrag, säger kommunikationschef Åsa Olsson.

Inför beslutet har för- och nackdelar med en egen årskonferens vägts in.

– Fördelarna är att vi i årskonferensen har en egen arena som vi själva styr över och där vi kan lyfta våra frågor. Konferensen är också populär och omtyckt enligt utvärderingarna. Nackdelen är att konferensen är resurskrävande och att vår målgrupp är så bred. Det är en utmaning att hitta en bra balans för att både locka och tillfredställa alla, förklarar Åsa Olsson.

– I dagsläget finns dessutom ett flertal aktörer som håller stora konferenser om offentliga affärer där våra medarbetare ofta deltar som talare. Då finns ingen anledning för oss att vara med och konkurrera på samma arena. Sammantaget har det här lett fram till att vi i stället vill satsa på fördjupning och mer riktade aktiviteter för våra olika målgrupper.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd