De tillfälliga statsstödsreglerna under covid-19 förlängs och möjligheterna att ge stöd utökas

Nyhet

Kommissionen har förlängt och utvidgat möjligheterna att lämna statsstöd enligt de tillfälliga statsstödsreglerna som gäller med anledning av covid-19-pandemin.

Ändringarna av de tillfälliga statsstödsreglerna gör det möjligt för stat, kommun och region att inom sina behörigheter ge stöd till företag för att de ska klara sig under covid-19-pandemin. De tillfälliga reglerna skulle ha upphört att gälla den 31 december 2020, men de förlängs nu till den 30 juni 2021.

Möjligheterna att skjuta till kapital till företag förlängs till den 30 september 2021. Nya möjligheter att täcka företags fasta kostnader införs. Förtydliganden gör det möjligt för staten, men även för kommuner och regioner, att få ett statsstödsgodkännande för covid-19-relaterade stöd i form av kapitaltillskott till offentligt ägda företag.

- Vi välkomnar tydligare regler som visar att det är möjligt att i vissa fall skjuta till nytt kapital till företag som ägs av kommuner och regioner. De tillfälliga statsstödsreglerna innebär lättnader och ger därför utökade möjligheter för kommuner och regioner att ge sådant stöd, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

Vi har uppdaterat vårt webbstöd om statsstödsreglerna under covid-19-pandemin.

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd