Digitala tjänster som fungerar för alla - livsviktigt i pandemin

Nyhet

Digitaliseringen av samhället går just nu mycket fort. Därför är det viktigt att de 20 procent av befolkningen som har en funktionsnedsättning inte glöms bort. Det kan vara livsavgörande i en kris som covid-19 pandemin. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är tydlig. Varor och tjänster som köps in ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Varje år köper offentlig sektor in programvara, informationssystem och it-tjänster till ett värde av 1,6 miljarder kronor. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har krav på att tjänster och information är tillgängliga. Även vid offentlig upphandling ställs krav på att produkter och tjänster som offentliga organisationer köper in ska kunna användas av alla medborgare.

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara nedsatt syn, hörsel, kognitiv- eller rörelseförmåga.

I och med covid-19 pandemin har samhället i mångt och mycket fått ställa om till att vara mer digitalt. Digitala system och tjänster gör att många kan arbeta och få undervisning på distans. Det fungerar alldeles utmärkt för några men sämre för andra. Digitala vårdmöten har fått sitt stora genombrott under covid-19 pandemin, enligt en enkät som Dagens Medicin har låtit göra (DM 22 april 2020). Det visar på hur viktigt det är att kunna erbjuda flera olika alternativ för vårdkontakter.

När samhället är i kris är det särskilt viktigt att information når ut till alla speciellt när det gäller liv och hälsa. Ändå har många aktörer som bedriver allmän krisinformation stora brister i tillgängligheten i sina digitala kanaler, säger Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka i en artikel i Computer Sweden den 3 april 2020.

Om en myndighet, kommun eller region köper in programvara och informationssystem ska det kunna användas och förstås av de som arbetar i verksamheten såväl som medborgarna i kommunen. Även de med syn-, och hörselnedsättning, eller andra funktionsnedsättningar som kognitiva, läs- och skrivsvårigheter  ska kunna använda systemen.

- Vi får alla dra lärdom av krisen och ta hänsyn till frågor om tillgänglighet för alla framöver. Vid inköp av digitala tjänster och system behöver statliga myndigheter, kommuner och regioner även fortsättningsvis ställa krav på tillgänglighet. För att komma tillrätta med akuta tillgänglighetsproblem under rådande kris, till exempel att komplettera en webbplats med en uppläsnings- eller chattfunktion finns ofta möjligheten att direktupphandla, säger Ellionor Triay Strömvall, ansvarig för social hållbarhet på Upphandlingsmyndigheten.

Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla medborgare kan ha nytta av. En tillgänglig webbplats är snabbare och enklare för alla att använda. För vissa grupper i samhället kan det vara helt livsavgörande.

Ta del av vårt stöd - Tillgänglighet och alla användares behov

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd