Diskutera strategiskt inköpsarbete med hjälp av vår inköpsmodell

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en visualisering av inköpsmodellen i syfte att inspirera till diskussion om strategiskt arbete med inköp och upphandling. Vi har också definierat vad vi menar med strategiskt inköpsarbete för att skapa en gemensam utgångspunkt. Ett viktigt budskap är bland annat att upphandlingsprocessen bara är en liten del av hela inköpsprocessen.

- Vi vill visa hur inköp och upphandling kommer in i ett större sammanhang, det vi kallar strategiskt inköpsarbete. Vi måste i större utsträckning relatera inköpsprocessen till omvärlden när det gäller bland annat styrning, ledning och verksamhet, säger Katarina Lincoln, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Vi riktar oss i första hand till högre tjänstemän och politiska beslutsfattare eftersom det är de som ska fatta de strategiska besluten. De beslutar också vilka resurser som behövs för olika insatser.

- Det finns många uppfattningar och organisationstyper och självklart ger vår modell en förenklad bild av verkligenheten. Vår förhoppning är ändå att modellen ska vara till god hjälp vid diskussioner kring bland annat planering, resurssättning och uppföljning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd