Efterannonsering - ett sätt att öka anbud

Nyhet

Upphandlingar över tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna. Upphandlingsmyndigheten har nu tagit fram stöd för efterannonsering.

Det finns en skyldighet enligt upphandlingslagstiftningen att efterannonsera upphandlingar. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal.  

Efterannonsering ska ske i ett särskilt formulär i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s gemensamma annonsdatabas. 

I vårt stöd för efterannonsering kan du bland annat få information om när efterannonseringen ska ske och vad den bör innehålla.

Efterannonsering — en viktig del av upphandlingen

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd