Energieffektiva byggnader sparar pengar och miljö

Nyhet

Våra hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av energieffektiva byggnader har uppdaterats. Det gäller kraven på att en byggnad ska minimera värmeförluster när det är som kallast. De uppdaterade kriterierna gäller upphandling av entreprenader för nybyggnation.

När det är som kallast använder byggnader i regel som mest energi. Samtidigt är det då som efterfrågan på energi är som störst. För att klara effektbehovet under de kallaste vinterdagarna används reservkraft eller marginalel som ofta produceras med de energikällor som orsakar mest miljöproblem.

När effektbehovet är som störst är också priset på energi som högst. Det är därför viktigt att inte bara minska byggnadens behov av energi sett totalt över året utan även att minska energibehovet under de kallaste dagarna när effektbehovet är som störst.

Att minimera byggnadens värmeförluster när det är som kallast är även viktigt för att säkerställa en energieffektiv byggnad över resten av året.

Med uppdateringen av hållbarhetskriterierna har även en utförlig bilaga tagits fram som bland annat innehåller information om hur kriterierna kan hanteras i upphandlingar i olika skeden av byggprocessen. Information finns även om hur uppföljning och verifiering kan ske för att se om de ställda kraven är uppfyllda. Som stöd finns även exempelbyggnader samt ett beräkningsstöd.

De uppdaterade kriterierna gäller upphandling av entreprenader för nybyggnation och passar för såväl bostadshus som olika typer av lokaler. Kriterierna tar mer än tidigare hänsyn till om det är en en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad där beställaren har ansvar för att ta fram handlingar och entreprenören utför arbetet. 

Om våra hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade texter som offentliga verksamheter kan använda för att genomföra hållbara upphandlingar. Kriterierna inom byggområdet är dessutom oftast försedda med rubriker och kodning enligt AMA-systemet som används för att ordna och strukturera entreprenadupphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd innehåller också förslag på hur man kan bevisa att kriterierna är uppfyllda och hur de kan följas upp.

Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis.

Kriterierna är drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än gällande miljölagstiftning. Det finns dock möjlighet att gå olika långt då kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från sina mål, resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd