Engångshandskar en storsäljare som påverkar personal i vården

Pressmeddelande

Engångshandskar är den förbrukningsartikel som har störst inköpsvolym inom vård och omsorg. Handskarna som ska skydda händerna kan innebära hälsorisker för vårdpersonalen och de påverkar även miljön. Nu har Upphandlingsmyndigheten reviderat hållbarhetskriterierna för engångshandskar inom vård och omsorg.

Ett av Upphandlingsmyndigheten uppdrag är att verka för en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. Inom den offentliga vården och omsorgen är det engångshandskar som har störst inköpsvolym och därför är behovet av aktuella hållbarhetskriterier stort.

– Långvarig daglig användning av engångshandskar innebär en risk för eksem och andra hälsoeffekter till följd av exponering av farliga kemikalier. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier gör det lättare att upphandla engångshandskar som bidrar till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag till bevis. Kriterierna tas fram i samarbete med experter från bland annat näringsliv, landsting och kommuner och de finns inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Det finns idag över 600 kriterier i myndighetens kriteriedatabas. Kriterierna ses över vart tredje år, revidering eller uppdatering görs om översynen visat att det behövs.

De reviderade kriterierna har ett tydligare helhetsperspektiv på hälsa och klimat i både tillverknings- och användarfasen och ställer krav på såväl hygien som förpackningar.

– Kriterierna för engångshandskar innehåller förutom krav på att de ska vara fria från puder och kända allergener också krav på produktens klimatpåverkan, berättar Margareta Bergh.

De nya kriterierna omfattar undersökningshandskar, operationshandskar och laboratoriehandskar. Det är inte bara inom vården som engångshandskar används. Det är även vanligt på förskolor, restauranger och i butiker.

Engångshandskar inom vård och omsorg

För ytterligare information:

Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Hållbarhetsenheten
E-post: margareta.bergh@uhmynd.se
Telefon: 08-586 21757

Lars Pyk, tf pressansvarig
E-post: lars.pyk@uhmynd.se
Telefon: 076-502 17 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd