Enklare att göra hållbar upphandling av kemtekniska produkter

Nyhet

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemtekniska produkter bidrar till att minska innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen samt att öka efterfrågan på spårbar palmolja. Kriterierna ökar även möjligheten till plaståtervinning och främjar därför en cirkulär ekonomi.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla kemtekniska produkter med mindre påverkan på både människa och miljö. I vårt kriteriebibliotek finns det över 600 kriterier.

Kriterierna främjar cirkulär ekonomi

Kriterierna som används för upphandling av kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll inom den offentliga sektorn har reviderats. Kriterierna omfattar kemiska produkter, till exempel rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel, samt kosmetiska produkter, som tvål, schampo och tandkräm.

– Hållbarhetskriterierna syftar till att minska den negativa påverkan på både människa och miljö genom till exempel krav på hållbart producerad palmolja, parfymer och hälsofarliga ämnen. Kriterierna främjar också en cirkulär ekonomi genom krav på återvinningsbara plastförpackningar, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Desinfektionsmedel och andra biocider ingår inte i kriterierna. Möjlighet för att ta fram separata kriterier för sådana produkttyper ses över senare under året.

Största förändringarna gentemot tidigare kriterier

De uppdaterade kriterierna omfattar nu, utöver de tidigare strikta miljö- och hälsokraven, bland annat nya krav på spårbarhet av palmolja, begränsning av miljö- och hälsofarliga ämnen, begränsning av fosfat samt krav på plastförpackningar för ökad återvinning.

Andra ändringar är exempelvis utökad omfattning av kraven på tensider, parfymer och begränsning av specifika ämnen.

Kemiska och kosmetiska produkter bedöms vara riskområden gällande arbetsrättsliga villkor vid tillverkning. Därmed omfattar kriteriesetet även våra mallar för ”arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner” på basnivå och ”hållbara leveranskedjor” på avancerad nivå.

Hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd