Enklare att öka sysselsättning genom offentlig upphandling

Pressmeddelande

Nu blir det enklare att dra nytta av offentliga inköp för att möta utmaningar på arbetsmarknaden. Upphandlingsmyndigheten släpper en första version av en modell för hur offentlig upphandling kan ge ökade möjligheter till sysselsättning för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Modellen ger stöd till upphandlande myndigheter, arbetsmarknadsaktörer och leverantörer.

Varje år gör svensk offentlig sektor inköp för över 600 miljarder kronor. Med så stora volymer kan offentliga inköp användas för att möta olika samhällsutmaningar, till exempel genom speciella kontraktsvillkor eller i dialog med leverantörerna. Möjligheten att ställa sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar har funnits sedan 2004. Nu har Upphandlingsmyndigheten, inom ramen för ett EU-projekt, tagit fram en modell för hur offentlig upphandling kan bidra till att nå viktiga samhällsmål i form av ökad sysselsättning och bättre kompetensförsörjning.

– Behovet att samlas kring en gemensam modell för upphandling av det här slaget har funnits en längre tid. Flera upphandlande myndigheter har redan i flera år ställt sysselsättningskrav i vissa av sina upphandlingar, men var och en har fått uppfinna hjulet. Nu får vi i Sverige en gemensam ledstång för dem som vill använda sysselsättningskrav i upphandling som ett verktyg för att nå samhällsmål. Samtidigt får de många företag som vill bidra till samhällsnyttan och få möjlighet att hitta nya medarbetare en ökad säkerhet kring vad som gäller och vad som förväntas i upphandlingar med sysselsättningskrav, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Stöd genom hela processen

Att genomföra en upphandling med sysselsättningsfrämjande krav är komplext. Förutom det rent juridiska med att ta fram korrekta kontraktsvillkor krävs även noggranna förberedelser och analyser, dialog med näringslivet och samarbete med arbetsmarknadsaktörer.

– Därför är jag glad att vi nu kan lansera en första version av en nationell modell för upphandling med sysselsättningskrav. Modellen ger stöd och gör det enklare för alla inblandade aktörer genom hela processen, med målet att ge individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden nya möjligheter att få jobb. Tillsammans skapar vi en vinna-vinna-vinna-situation, där individen får kortare väg till arbetslivet, svenskt näringsliv får fler kompetenta arbetssökande att välja bland och samhället får lägre kostnader för försörjningsstöd och högre skatteintäkter, säger Inger Ek.

Modellen är webbaserad och finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Den är uppbyggd utifrån inköpsprocessen med stöd i alla olika faser och innehåller bland annat mallar för beslutsunderlag, särskilda villkor och egenuppföljning av leverantörerna. Modellen är under fortsatt utveckling och ytterligare stöd kommer att lanseras hösten 2019.

Planerade seminarier om stödet för sysselsättningskrav

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd