Enklare att upphandla hållbart tillverkade läkemedel

Nyhet

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Stödet har utvecklats för att göra det möjligt att ställa relevanta och drivande hållbarbarhetskrav vid inköp av läkemedel till slutenvården.

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar men användningen av läkemedel bidrar också till en betydande miljö-och klimatpåverkan.

För att ge önskad effekt vid behandling är läkemedel oftast motståndskraftiga mot nedbrytning och biologiskt aktiva även vid låga koncentrationer. Rester av läkemedel kan därför påverka hälsa och miljö negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning.

Miljökrav för läkemedel

De reviderade kriterierna omfattar miljökrav för läkemedel som upphandlas till slutenvården. Kriterierna kan tillämpas tillsammans med krav på sociala och arbetsrättsliga villkor.

– Kriterierna driver på utvecklingen för ökad öppenhet om var och hur tillverkning av läkemedel sker. Det ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga och prioritera miljömässiga och sociala risker samt eventuella uppföljningsinsatser, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Utsläpp bidrar till antibiotikaresistens

Läkemedelstillverkning är en global industri. Leveranskedjan för läkemedel är lång och komplex och omfattar ofta flera företag och länder. Det förkommer att tillverkningsenheter har otillräcklig rening av processvatten, vilket leder till utsläpp av läkemedelsrester till miljön. Förutom påverkan på djur och andra organismer kan utsläppen bidra till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

– Läkemedel är komplext och utmanande att upphandla. Utsläppen kan påverka hälsan hos människor i berörda områden. Läkemedelsrester kan också spridas i svenska sjöar och vattendrag och ge oönskade miljöeffekter, säger Margareta Bergh.

Ställ krav på hållbar tillverkning

Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att ställa krav på de företag som levererar läkemedel oavsett var tillverkningen sker. Ett exempel är att ställa krav på rutiner för att kartlägga och hantera risker för utsläpp av aktiv läkemedelssubstans (API) till miljön i samband med tillverkning. Det driver på att ett ökat ansvar tas för möjlig antibiotikaresistensutveckling.

Tilldelningskriterier för ökad transparens

De reviderade kriterierna innehåller tilldelningskriterier som möjliggör att leverantörer som lämnar anbud kan ges mervärde i upphandlingen, bland annat utifrån information om var tillverkning och formulering av aktiva läkemedelssubstanser sker och tillgång till tillgänglig miljöinformation.

Tillgång till mer information bidrar till att ökad transparens och kunskap uppnås. Det i sin tur möjliggör att upphandlande myndigheter kan vidta förebyggande åtgärder i sitt inköpsarbete. Tillgång till miljöinformation kan också användas i läkemedelskommittéers arbete.

Hållbarhetskriterier för läkemedel

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd