Enklare formulär förbättrar europeisk upphandlingsstatistik

Nyhet

Som ett led i digitaliseringen av den offentliga upphandlingen har Europeiska kommissionen beslutat om en större uppdatering av standardformulären för upphandling (e-Forms). De nya formulären gör det enklare för upphandlande organisationer att annonsera och för företag att hitta upphandlingar. Samtidigt kommer underlaget för att ta fram statistik att förbättras.

Efter flera års arbete har Europiska kommissionen beslutat att uppdatera standardformulären som styr innehållet och utformningen av meddelanden som ska publiceras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar, Tenders Electronic Daily (TED). Uppdateringen förenklar användningen av formulären för upphandlande organisationer och gör det lättare för företag att hitta upphandlingar.

– De nya formulären ger även bättre underlag för statistik. Det innebär att medlemsstaterna kan förbättra styrningen och uppföljningen av den offentliga upphandlingen, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Med bättre statistik blir det möjligt att följa upp samhälleliga mål för den offentliga upphandlingen. De nya formulären innehåller fält som exempelvis ska visa om upphandlingen syftar till att minska miljöpåverkan eller uppfylla sociala mål.

Uppdateringen är ett led i digitaliseringen av den offentliga upphandlingen. De nya formulären ska vara införda senast oktober 2023.

Commission Implementing Regulation (EU) establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986 ("eForms")

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd