ETI Sweden – samverkan för bättre arbetsvillkor i globala leveranskedjor

Nyhet

Nu startar organisationen Ethical Trading Initiative (ETI) i Sverige. ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer.

ETI är en ideell, icke vinstdrivande och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation. Genom sektorövergripande samverkan driver ETI arbete för ansvarsfulla leveranskedjor. ETI:s syfte är att främja hållbara affärsmetoder i leveranskedjor så att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter respekteras, liksom berörda lokalsamhällen och miljön. Organisationen har funnits under ett 20-tal år i Norge, Danmark och Storbritannien. Nu håller ETI på att starta upp i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten bedömer att ETI skulle kunna bli en plattform för att driva frågor som rör ansvarsfulla leveranskedjor vid offentlig upphandling. Några mervärden skulle exempelvis kunna vara:

  • möjlighet till samverkan
  • kompetensutveckling
  • möjlighet till vägledning i specifika frågor/enskilda upphandlingar
  • stöd till företag som levererar till offentlig sektor
  • ökat fokus på ansvarsfulla leveranskedjor.

Under sommaren/hösten 2019 har en arbetsgrupp, där Upphandlingsmyndigheten ingår, arbetat med att ta fram förslag på styrdokument samt förslag på strategisk inriktning och finansieringsmodell.

Den 12 december, kl. 13 – 16 arrangeras ett möte för att grunda ett svenskt ETI. Är din organisation intresserad av att bli medlem i ETI Sweden och vill få en inbjudan till mötet är du välkommen att kontakta Viveka Risberg, Axfoundation.

Är du intresserad av att veta mer om vad ETI Sweden skulle kunna ge för mervärde till din organisation är du välkommen att kontakta Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd