Ett hack för innovativ samhällsutveckling

Nyhet

Den 4-6 april är det dags för Hack for Sweden, ett hackaton som sammanför privat och offentlig sektor. Målet är att samskapa innovativa och smarta lösningar som hjälper oss möta framtidens samhällsutmaningar utifrån öppen data. 

Ett hackaton är ett evenemang där olika aktörer inom digital utveckling träffas för att inspireras av varandras erfarenheter, kunskap och färdigheter. Under fria former utvecklar man nya och innovativa lösningar. Hack for Sweden är ett av Sveriges största hackaton.

Upphandlingsmyndigheten är en del av Hack for Swedens styrgrupp. Vi ser att samverkan mellan olika parter är ett måste för att kunna uppnå sunda offentliga affären för en hållbar framtid.
– Vi tror att öppen data är en viktig beståndsdel i att förstå och utveckla nya lösningar, som bättre möter offentlig sektors inköpsbehov på lång sikt. Offentliga affärer kan vara en katalysator för att driva innovativ samhällsutveckling, säger Åsa Olsson kommunikationschef på Upphandlingsmyndigheten.  

Vi finns på plats under Hack for Sweden för att prata om hur offentliga affärer kan möjliggöra datadrivna innovationer. Vi är också där för att samla in tankar och idéer kring hur vi, i vår roll, kan bidra till mer innovationskraft med fokus på offentliga affärer som katalysator för utveckling.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som delegeras av Finansdepartementet, projektledarskapet har varit ambulerande mellan olika myndigheter och drivs av Arbetsförmedlingen under 2018-2019. Hack for Sweden är en partnerdriven organisation som består av myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer med det gemensamma syftet att skapa hållbara digitala lösningar för samhällsnytta. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd