Nytt regelverk för att upphandla fonder för premiepensionen behöver utredas mer

Nyhet

I betänkandet ”SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem” föreslås att dagens öppna fondtorg för premiepensionen ska övergå till ett upphandlat fondtorg. Enligt utredningens bedömning omfattas sådan upphandling inte av nuvarande upphandlingslagstiftning. I vårt remissvar ifrågasätter vi på Upphandlingsmyndigheten denna slutsats och anser att det behöver utredas ytterligare.

Premiepensionen kan du som privatperson antingen välja att låta ligga kvar i det statliga förvalet eller själv placera genom egna fondval. Om ditt val är att placera dem i fonder väljer du i dagsläget på ett öppet fondtorg. För att bland annat skapa bättre kontroll över de fonder som finns tillgängliga på fondtorget föreslår utredningen att det ska övergå till ett upphandlat fondtorg.

Utredningen bedömer att finansiella instrument i form av fonder inte utgör varor eller tjänster och att de nu aktuella avtalen därför inte kan betraktas som kontrakt, enligt de befintliga nationella och internationella upphandlingsreglerna. Ett nytt regelverk bör därför tas fram. Upphandlingsmyndigheten håller inte med om detta och anser inte att utredningen har framfört några skäl som övertygar eller stödjer den här slutsatsen. Det behöver utredas ytterligare.

Upphandlingsmyndigheten anser också att frågan om undantaget för finansiella tjänster som finns i LOU-direktivet inte heller är tillräckligt utredd.

- En förutsättning för att ta fram ett nytt regelverk för upphandling av fonder till fondtorget är att en sådan upphandling inte omfattas av de befintliga upphandlingslagarna. Det behöver utredas vidare för att se vilka möjligheter som finns, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Om den kompletterande utredningen sedan visar att upphandlingslagarna inte är tillämpliga har Upphandlingsmyndigheten även lämnat synpunkter på det nya regelverket som föreslås.

- Vår utgångspunkt är att vi alltid ska använda våra skattepengar på bästa möjliga vis. En förutsättning för det är bland annat att alla regler på upphandlingsområdet utformas så enhetligt och konsekvent som möjligt. Om man ska frångå en sådan ordning bör det finnas starkt vägande skäl, avslutar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens remissvar - Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd