Film inspirerar till analys av inköpsmönster

Nyhet

En analys av organisationers inköpsmönster kan vara en bra start i det strategiska inköpsarbetet. Upphandlingsmyndigheten har därför gjort en film som ska kunna inspirera till att göra det arbetet.

I filmen visar vi några exempel på vad resultatet av en analys kan användas till. Resultatet kan vara till nytta i både i det lång- och kortsiktiga inköpsarbetet.

- Vi har försökt hitta situationer som förhoppningsvis kan kännas igen av många olika upphandlande myndigheter och enheter, säger Katarina Lincoln, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

Filmen vänder sig i första hand till dem som är i början av sitt strategiska inköpsarbete. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd