Fordonskriterier för att nå ambitiöst klimatmål

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya kriterier för att ställa klimatkrav vid upphandling av fordon. De nya kriterierna fokuserar på låga utsläpp och förnybara drivmedel som biogas, biodiesel och etanol samt el och vätgas. Förstahandsvalet i upphandling bör vara fordon som omfattas av klimatbonus vilket innebär att de släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per kilometer.

Sverige har ett ambitiöst klimatmål för transporter. Utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030 och vi ska uppnå klimatneutralitet till år 2045. För att detta ska lyckas är det viktigt att den offentliga sektorn går före och ställer krav vid upphandling av både på fordon och transporttjänster.

Fokus på låga utsläpp och förnybara bränsle

Våra nya hållbarhetskriterier för fordon gäller personbilar, minibussar/storbilar, lätta lastbilar och tungafordon. Kraven ska underlätta för de upphandlande organisationerna att ställa klimatkrav oavsett vilka behov eller förutsättningar de har. Kriterierna fokuserar på låga utsläpp och förnybara drivmedel som biogas, biodiesel och etanol samt el och vätgas.

Utsläpp under 70 gram koldioxid per kilometer

Kraven finns på tre nivåer bas, avancerad och spjutspets. Den avancerade nivån, som utgår från fordon som omfattas av klimatbonus, är tänkt att vara förstahandsvalet. Fordon som omfattas av klimatbonus släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer Spjutspetsbilar är de fordon som är rena elbilar, vätgasbilar eller drivs med en annan gas än gasol.

Basnivån ska vara undantag och endast användas vid behov av lite större personbil, fyrhjulsdrift, eller om det saknas infrastruktur för drivmedel/tankstationer. För att uppnå klimatnytta är det viktigt att tanka dessa fordon med de förnybara drivmedel som anges i kraven. Vid upphandling av tjänster ska dessa även kompletteras med ett krav på euroklass som begränsar utsläppen av luftföroreningar.

I arbetet med de nya kriterierna har Biodriv Öst, Miljöfordon Stockholm och Trafikverket medverkat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd