Föreskrifter för lagen om upphandlingsstatistik är publicerade

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Därmed är regelverket som styr den framtida statistiken för offentliga upphandlingar på plats. Föreskrifterna har publicerats på vår webbplats.

Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och den 1 januari 2021 ska de flesta offentliga upphandlingar annonseras i annonsdatabaser som är registrerade hos Konkurrensverket. 

– Vi har länge pekat på behovet av bättre upphandlingsstatistik. Den nya lagstiftningen skapar förutsättningar för att öka kunskapen om en marknad som årligen omsätter över 700 miljarder kronor säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Beslutet om föreskrifter är en milstolpe

Upphandlingsmyndigheten som ansvarar för statistiken på upphandlingsområdet har, efter att Konkurrensverket fått tillfälle att yttra sig, mandat att besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter för statistikändamål som annonsdatabaserna ska lämna och hur det ska göras. Den 3 augusti fattade myndighetens beslut om föreskrifterna.

– Att föreskrifterna nu är beslutade och publicerade är en milstolpe. Men det återstår mycket arbete innan statistikdatabasen är klar och vi kan publicera den nya upphandlingsstatistiken, säger Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

Föreskrifterna finns i UFS, Upphandlingsmyndighetens författningssamling. UFS 2020:1 innehåller bestämmelser om den skyldighet en registrerad annonsdatabas har att från och med den 1 januari 2021 löpande lämna uppgifter från och om annonser om upphandling till Upphandlingsmyndigheten. Föreskriften innehåller också bestämmelser om insamling av uppgifter för statistikändamål och driften av statistikdatabasen.

UFS 2020:2 innehåller bestämmelser om det upphandlings-ID som ska åtfölja annonser om upphandling som publiceras i registrerade annonsdatabaser.

– Arbetet med föreskrifterna fortsätter under hösten. Vi kommer framför allt att se över hur ofta annonsdatabaserna ska rapportera uppgifter till oss. Det är en balansgång mellan statistikens kvalitet och aktualitet och annonsdatabasernas affärsintresse, säger Inger Ek.  

Tekniska specifikationer beskriver detaljerna

Förutom föreskrifterna har Upphandlingsmyndigheten tagit fram utkast till tekniska specifikationer. De är publicerade på webbplatsen och beskriver i detalj hur annonsdatabaserna ska lämna in sina uppgifter. Myndigheten har beslutat om att även notifiera de tekniska specifikationer till EU-kommissionen.  

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd