Förhandsannonsera dina upphandlingar och få fler anbud!

Nyhet

Använd förhandsannonsering för att skapa intresse för planerade upphandlingar. Förhandsannonsering kan också användas för att förkorta anbudstider och i vissa fall som alternativ till annonsering för att minska det administrativa arbetet och öka flexibiliteten.

Vi har tagit fram webbstöd som beskriver varför, när och hur upphandlande myndigheter och enheter kan förhandsannonsera. 

Den upphandlande myndigheten eller enheten kan frivilligt använda sig av möjligheten att förhandsannonsera kommande upphandlingar. Syftet är att sprida information om kommande kontrakt.

Med hjälp av förhandsannonsering får leverantörer och marknaden så tidigt som möjligt kunskap om myndighetens upphandlingar. Genom att sprida informationen om kommande upphandlingar skapas intresse hos potentiella leverantörer och de kan förbereda sig tidigare på kommande upphandlingar. Möjligheten att få in fler och bättre anbud ökar.

En förhandsannonsering får även i vissa fall användas som ett alternativ till annonsering inför en aktuell upphandling. När en förhandsannons publiceras kan leverantörer anmäla sitt intresse till myndigheten. Myndigheten behöver sedan inte annonsera upphandlingen på nytt när den specifika upphandlingen ska göras. 

Förhandsannonsering

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd