Frågor och svar om arbetsrättsliga villkor

Nyhet

Här publicerar vi svar på de frågor som kom in under vårt frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor i upphandling som arrangerades den 15 juni 2017.

I juni arrangerade Upphandlingsmyndigheten ett frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor i upphandling. Seminariet var välbesökt med över 200 deltagare på plats och det var även möjligt att följa seminariet via webbsändning. För att göra det möjligt för åhörarna att ställa frågor om de nya bestämmelserna och Upphandlingsmyndighetens stöd kring dessa, kunde åhörarna skicka in frågor via sms. Några av frågorna besvarades redan under seminariet och några har besvarats i efterhand.

Nu publicerar vi svaren på de frågor som kom in så att det är möjligt för våra frågeställare att hitta svar på sin fråga och andra intresserade att ta del av de frågor som ställdes på seminariet och svaren på dessa.
Till sammanställningen av frågor och svar från frukostseminariet den 15 juni 2017

Många av frågorna rör vilket stöd Upphandlingsmyndigheten ger när det gäller arbetsrättsliga villkor i upphandling och om de villkor som Stockholm, Göteborg och Malmö tagit fram.
 Här hittar du det stöd vi tagit fram kring arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten arbetar nu vidare med att utveckla det stöd kring arbetsrättsliga villkor som redan finns på vår webbplats och med att ta fram villkor på relevanta områden

Webbsändningar

Du har möjlighet att ta del av vår webbsändning från frukostseminariet i efterhand.
Till webbsändningen av vårt frukostseminarium den 15 juni 2017

Under Almedalsveckan höll vi även ett seminarium på ämnet "Vägen framåt för arbetsrättsliga villkor i upphandling - men inte utan krokar och fallgropar", även detta webbsändes och du kan ta del av det i efterhand.
Till webbsändningen från Almedalen av seminariet om arbetsrättsliga villkor den 6 juli 2017

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd