Gemensam boknings- och bidragslösning utvecklas med dialog

Publicerad

Behovet av en smart boknings- och bidragslösning inom kultur och fritid är stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och 200 kommuner samverkar nu för att genom konkurrenspräglad dialog upphandla nya gemensamma lösningar.

Idag använder kommuner olika IT-lösningar för bokning av lokaler, anläggningar och ansökningar av bidrag. De befintliga systemen skapades ursprungligen som verksamhetsstöd till handläggarna. I ett digitaliserat samhälle ställer medborgarna nya krav som nuvarande system har svårt att leva upp till. Enligt vissa användare är det ”enklare att boka en resa till Tokyo, än att boka en halltid”!

Detta ska de samverkande aktörerna nu gör enklare! Genom den nya tjänsten ska föreningar eller privatpersoner hitta lediga lokaler, boka, betala och söka bidrag i en och samma lösning. På så vis får handläggare uppgifter för fakturering och uppföljning samtidigt som kommunens lokalerna utnyttjas effektivt.

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten genomfördes tidig dialog med leverantörer under hösten 2016 inför kommande upphandling av Boknings- och bidragslösningar 2017. Marknaden har visat ett stort intresse för dialog och innovation för kommande lösningar inom detta område.

För oss har det varit värdefullt att samverka i detta projekt och vi önskar att andra upphandlande myndigheter ska inspireras av deras arbete med tidig dialog. Förhoppningen är att projektet uppnår både önskade effekter och samtidigt får in innovativa lösningar från leverantörerna, säger Niklas Tideklev, strateg med ansvar innovation, på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingen är nu annonserad där leverantörer bjuds in att ansöka om att delta i kommande konkurrenspräglade dialog. Sista dag att inkomma med ansökan är 16 maj 2017.

Läs mer om samverkansprojektet på vår webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd