Utmanar tillsammans för innovativa gröna lösningar

Nyhet

Nordiska städer och kommuner har gått samman i en beställardialog om utsläppsfria leveranser av varor och tjänster. Målet är att tillsammans utmana marknaden för att få fram innovativa gröna lösningar inom området.

– Detta är första gången nordiska städer och kommuner går samman för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, säger Johanna Enberg, strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten.

I gruppen ingår Aalborg, Bergen, Gladsaxe, Göteborg, Kaarina, Kristiansand, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Trondheim, Åbo och Örebro. Alla deltagande länder publicerade under april en skriftlig RFI. Där kan leverantörer kan lämna feedback på hur fler innovativa gröna lösningar kan skapas i framtiden.

– Det handlar om att samla in lösningar som inte finns på marknaden idag, som är under utveckling eller väldigt nya på marknaden, berättar Johanna Enberg.

I april hölls även ett virtuellt dialogmöte med en stor mängd potentiella leverantörer.

– Vi har kommit en bit på väg när det gäller miljövänliga alternativ inom transportsektorn. Men vi måste nå ännu längre i vår energieffektivisering av transporter för att minska klimatpåverkan och för att få renare luft i städerna, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I framtiden ska de städer och kommuner som deltar i beställardialogen kunna upphandla de nya lösningar som tas fram med stöd av dialogen.

– För att snabba på och driva utvecklingen inom miljöområdet behöver vi innovativa lösningar, och vi behöver även nya arbetssätt. En nordisk beställardialog är ett sätt att på bred front efterfråga nya lösningar, avslutar Johanna Enberg.

De nordiska samarbetspartnerna i projektet är Nasjonalt program för leverantörsutveckling (NO), Digdir (NO), Miljøstyrelsen (DK), Upphandlingsmyndigheten (SE) och Motiva (FI) på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

RFI, Nordisk Marknadsdialog för utsläppsfria leveranser av varor och tjänster

TED, Nordisk Marknadsdialog för utsläppsfria leveranser av varor och tjänster

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd